Zaključena gradnja nove čistilne naprave na Prevaljah

Zaključena največja naložba v občini Prevalje – gradnja nove čistilne naprave s kolektorskim sistemom. Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je 15.01.2019 izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)«. Občini Prevalje je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor dne 5. 4. 2019 izdan sklep o sofinanciranju operacije v višini 3.872.135,40 EUR (delitev med EU in državo v razmerju 80 : 20). Podpora EU znaša 3.097.708,32 EUR ter delež RS v višini 774.427,08 EUR.

Prerez traku ministra Zvonka Černača.

23.03.2022 so ob prisotnosti ministra Zvoneta Černača čistilno napravo uradno predali namenu. S tem je prevaljska občina kot zadnja od koroških občin dobila čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda. Minister Černač se je udeležil otvoritve čistilne naprave v okviru svojega obiska Mežiške doline v družbi župana Prevalj, dr. Matica Tasiča in kandidata stranke SDS v Mežiški dolini za državnozborske volitve Staša Lodranta.

Župan občine Prevalje dr. Matic Tasič je poudaril, da je splošni cilj investicije zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje ustrezne infrastrukture – kanalizacijskega sistema in ČN v aglomeraciji Prevalje, ki so v državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo ter ki se zaključujejo na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami. S to realizacijo so predvidli 98,98% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo, priključitev 6.043 PE na ČN, s tem bodo dosegli tudi izboljšane življenjske pogoje prebivalcev.

»V finančni perspektivi med letom 2014 in 2020 smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za odvajanje in čiščenje voda namenili 171 milijonov evrov evropskih sredstev za 68 investicij po vsej Sloveniji ter tako poskrbeli, da bo 423.880 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadnih vod, med njimi tudi prebivalci Mežiške doline. Tudi s tem dokazujemo, da mislimo resno, ko pravimo, da nikogar ne bomo pustili ob strani in noben del Slovenije ne bo zapostavljen«, pa je ob otvoritvi svoj nagovor zaključil minister Zvone Černač.