Na Muti spet vre: obračuni okrog komunalnega prispevka

Muta ne bi bila Muta, če ne bi izstopali po razprtijah. Pred več kot dvema desetletjema se je slovenska javnost zabavala z »mrtvimi dušami« na srednji šoli na Muti. Iznajdljivi šolniki so v redovalnico vpisali več učencev, kot pa jih je resnično bilo v razredu, in tako preslepili šolske oblasti, na ta način pa so tudi zadržali šolo v tem kraju. Podobnih »mrtvih duš« je bilo veliko tudi drugod po Sloveniji (verjetno tudi še dandanes), le da jih ne odkrijejo ali o njih ne pišejo. Običajno pa je Muta v medijih, ko je kaj narobe in ko se med seboj na vse pretege prepirajo.

Z novo kanalizacijo in čistilno napravo tudi komunalni prispevek

V zadnjem času je precej vroč spor med občinsko upravo in županom na eni ter posameznimi svetniki na drugi strani, in sicer glede višine komunalnega prispevka. Občina Muta je v kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo prispevala 2,4 milijona evrov. To je bilo sprva mišljeno kot osnova za izračun komunalnega prispevka. Na pobudo občanov in civilne iniciative je občinski svet osnovo prepolovil. Obračun komunalnega prispevka sicer temelji na sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje območja občine Muta s kanalizacijo (št. 35001-2/13-21), ki ga je občinski svet sprejel dne 1. 10. 2015. Osnovi za izračun sta tudi Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 85/07) in Odlok o programu opremljanja območja Občine Muta s kanalizacijo (MUV, št. 20/15, 18/16).

Višina obračunanega komunalnega prispevka je odvisna od neto tlorisne površine stanovanjskega objekta, ki jo določa slovenski standard SIST ISO 9836. Neto tlorisna površina pomeni seštevek vseh tlorisnih površin objekta, velikosti zemljiške parcele ali njenega dela, na kateri je objekt zgrajen, faktorja dejavnosti, ki za enostanovanjske stavbe znaša 1, za dvostanovanjske 1.1, večstanovanjske pa 1.3, razmerja med deležem neto tlorisne površine objekta in površine zemljišča, ki pa pri obračunu znaša 0,5 : 0,5. Precej zapletena razlaga, ki pa jo lahko bolj enostavno ponazorimo s primerom, ki ga vsi bolje razumemo. Če je neto tlorisna površina objekta 150 m2, površina parcele 600 m2, potem znaša komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijo 593 EUR. Manjša je parcela in manjši je objekt, nižja bo položnica za nadomestilo za komunalni prispevek. Seveda pa je dejanski obračun komunalnega prispevka temu primerno višji oziroma nižji, če je neto tlorisna površina stanovanjskega objekta in površina parcele večja ali manjša.

Komunalni prispevek bi prepolovili

Občinski svet je na 16. seji 22. decembra lani ustanovil tako imenovano Komisijo za znižanje komunalnega prispevka, katere naloga je preučitev pravilnost izračuna komunalnega prispevka. Komisija je predlagala veliko znižanje komunalnega prispevka in predlog posredovala v odločanje občinskemu svetu, ki bo o tem moral v prihodnje razpravljati in odločati. Komisija predlaga, da najvišji komunalni prispevek, ne glede na velikost parcele in hiše, ne sme biti višji kot 594 EUR. Primer izračuna, ki smo ga prej opisali, se prepolovi, torej za 150 m2 stavbe in 600 m2 parcele naj namesto 593 EUR novi prispevek znaša 297 EUR. Za obročno odplačevanje je komisija predlagala najnižji obrok 25 EUR.

Pripravljavec muškega občinskega odloka, to je podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o.,  naj bi po sklepu te komisije skupaj z županom in občinsko upravo pripravilo nov izračun za razpravo in odločanje na občinskem svetu, pred sejo pa naj bi se o informativnem izračunu seznanili občani Zgornje in Spodnje Mute. Gotovo ne bo občana, ki ne bi pozdravil znižanja komunalnega prispevka. Komisija tudi dodaja, da mora občina znižanje komunalnega prispevka upoštevati tudi za večstanovanjske objekte. Župan naj bi po teh predlogih komisije skupaj z občinsko upravo pripravil ustrezen dokument o razveljavitvi oziroma ničnosti že izdanih odločb in opominov. Komisija je tudi sprejela sklep, da morata župan in občinska uprava pisno obveščati komisijo o vseh nadaljnjih aktivnostih glede sprememb obstoječega odloka.

Vošner Sahorniku: Sneg razkrije sledi zveri

Okrog tega se očitno ne obeta le politični boj, ampak skorajda že mesarsko klanje. Župan Mirko Vošner in predsednik komisije ter nekdanji občinski svetnik Darko Sahornik sta bila na zadnjih lokalnih volitvah nasprotnika, izid je bil zelo tesen. Vošner v tej odločitvi komisije že vidi začetke volilne kampanje. Vošner je Sahorniku, ki mu je poslal odločitve te komisije, med drugim odgovoril: »Sicer pa sem ti namenil napisati precej več, vendar je škoda mojega časa polemizirati s tabo na takšni ravni, saj imam dostojanstvo do mandata, predvsem pa do mojih občanov. Prvi župan občine Muta g. Draušbaher mi je nekoč povedal bosanski pregovor, ki se nekako tako glasi: ‘Zakaj pade sneg? Zato, da razkrije, in ne zakrije sledi zveri…’«

Na Muti so že krepko povišani toni. Na Muti bo vroča že ta pomlad.

N.K.