Korošci so odločni: 3. razvojna os najkasneje do 2027

SDS Koroške, poslanka SDS v DZ RS Alenka Helbl, podžupan Občine Prevalje Stašo Lodrant in predsednik MO SDS Slovenj Gradec Bojan Mestek pozivajo k udeležbi na SHODU 2. 3. 2023 ob 16. uri ob gradbišču Jenina (pri Podgorju).

 

KOROŠCI ZAHTEVAMO CESTO!

Čas je, da se PREBUDIMO, ne le plešemo, ampak pošljemo jasno državljansko ZAHTEVO, da vlada nadaljuje VSE POSTOPKE za izgradnjo ceste do leta 2027. Brez izgovorov!

Vabljeni vsi, ki vam je mar za Koroško, za Korošce, naše gospodarstvo, za varnost v prometu!

 

Z zamikom pri gradnji 3. razvojne osi vlada Roberta Goloba pozablja na Korošce. Koroška je zaradi slabših obstoječih cestnih povezav gospodarsko in podjetniško manj konkurenčna, saj regija že sedaj stagnira, mladi tu ne vidijo svojih priložnosti, podjetja, ki imajo več podružnic, najprej vrata le-teh zaprejo na Koroškem. Že iz zgodovine bi se namreč lahko naučili, da se kraji ob prometnicah hitreje razvijajo.
Korošci si zaslužimo korekten odnos države, pravico do urejene infrastrukture, torej do primerne, varne, sodobne cestne povezave do prestolnice in ostalih delov Slovenije. Navsezadnje je investicija v 3. razvojno os vključena v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030.

V torek, 21. 2. 2023, po sestanku ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek s predstavniki Darsa in župani nekaterih občin, prek katerih teče trasa projekta, je postalo jasno, da se gradnja severnega dela tretje razvojne osi zamika, natančna časovnica pa bo predvidoma znana aprila. In to kljub temu, da je pred le nekaj meseci, septembra lani, takratni minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer v odgovoru na ustno poslansko vprašanje poslanke Alenke Helbl v zvezi s časovnico oz. terminskim planom izgradnje tretje razvojne osi odgovoril: »Če sem rekel, da sledi vsem tem terminskim planom, potem je to dobra novica, da se stvar odvija skladno s terminskim planom«. In na koncu še dodal: »Nikakor ne bom pustil, da bo ta projekt kakorkoli iz tega naslova kasnil«.

Korošci smo nezadovoljni z odnosom vlade Roberta Goloba do Koroške!
Državna politika v zadnjem letu pri Korošcih zbuja tolikšno nezadovoljstvo, da se vedno več mladih družin odloča za gradnjo domov v Avstriji. Prav tako Avstrija mnogim Korošcem daje kruh.
Zaporedno ukinjanje državnih institucij vseh levih vlad, zapostavljenost pri državni pomoči v primerjavi z drugimi regijami ter pešanje gospodarstva, ki ga prometna odrezanost od centra države še pospešuje, so samo nekateri vzroki za nezadovoljstvo tudi županov, ki kljub pozivom in z raznimi zahtevami ne dosežejo ničesar, pogosto niti odgovora države ne.
Korošci bomo očitno, kot pred 100 leti Libeličani, samo z uporom in vztrajnostjo dosegli, kar nam pripada in nam je že bilo obljubljeno.

ZA NAŠE ZANAMCE GRE!”

Vir: SDS Koroška, Facebook