Novemu koroškemu mediju na pot

Danes ste lahko prvič kliknili na nov elektronski medij na Koroškem – eKoroška.si. To je v prvi vrsti portal za Korošce in o Koroški, toda z ambicijo, da Koroško in Korošce prek njega spoznajo tudi drugod po državi in v svetu. S tovrstno digitalno platformo medijskih meja ni več, so le še meje v jeziku in meje v glavah. Informacije, ki jih bomo objavljali na tem portalu, imajo željo in hkrati potencial, da sežejo daleč prek vseh meja.

Temeljna vsebinska oziroma programska izhodišča za delovanje medijskega portala eKoroska.si so produkcija lastnih spletnih vsebin, ki ima tako lokalne, regionalne in nacionalne vsebine, informiranje Korošcev o dogajanju v narodnostni skupnosti v zamejstvu ter seznanjanje Slovencev na avstrijskem Koroškem o dogajanju pri nas.

Filozofija našega nastopa v medijskem svetu je odgovorno in spoštljivo ravnanje z vsemi oblikami medijskega komuniciranja in javno besedo nasploh. Spletni portal eKoroška.si bo vsestransko pluralen medij, ki svobodo govora razume kot odgovornost do javne besede, ki si prizadeva za dosledno spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje in razvoj demokratičnih institucij, hkrati pa bo odprt prostor za javne razprave, razmisleke in tiste komentarje, ki ne presegajo minimalnih norm civilizirane komunikacije ter ne segajo v polje sovražnosti in sovražnega govora.

V Sloveniji je veliko medijev, že več kot 2100 je vpisanih v razvid medijev, a dobrih ni veliko. Obsežna ponudba pa pomeni tudi možnost izbire. Naša ambicija je, da boste izbrali eKoroška.si, da bomo skupaj spremljali in soustvarjali podobo te krajine, velikokrat na vseh ravneh in od vseh pozabljene. Tu smo tudi zato, da se sliši naš glas in da se vidi naša podoba tudi zunaj regije.

Veselimo se našega druženja!

Jon Petek, odgovorni urednik