3. razvojna os: Vlada zamuja zastavljene časovne okvire

Zadnji Gašperšičev obisk na Ravnah na Koroškem je Korošcem zopet vlil nekaj upanja glede načrtovanega poteka gradnje 3. razvojne osi. Po podpisanemu protokolu in časovnici poteka izgradnje je razvidno, da vlada že zamuja šest dogovorjenih terminskih rokov.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je po delovnem sestanku in obisku infrastrukturnega ministra Petra Gašperšiča na Ravnah na Koroškem izrazila zadovoljstvo nad pozitivnimi premiki, ki so se v smeri gradnje 3. razvojne osi zgodili v minulem letu. Koordinator iniciative Aljaž Verhovnik je med drugimi izpostavil, da se mora na relaciji med Slovenj Gradcem in Dravogradom zgraditi štiripasovna hitra cesta, na relaciji Otiški Vrh–Holmec pa je minimalna zahteva nova dvopasovnica, rezervirana za motorni promet. Prav tako bo iniciativa še naprej budno spremljala upoštevanje dogovorjene časovnice, ki določa posamezne faze v postopku realizacije gradnje, podpisane tudi s Protokolom o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško.

Odvija se počasi, a z optimizmom

A nekaj rokov je že zamujenih, čeprav na semaforju izgradnje severnega odseka 3. razvojne osi izrecno piše, da so navedeni skrajni terminski roki in njihova prekoračitev ni možna.

Gre za šest faz na poti do realizacije gradnje, pri čemer je vlada že zamudila bodisi začetek ali konec izvedbe. Potek javnega naročila za pridobitev izvajalca projektne dokumentacije PFD/PZI/PZR je še vedno v teku, čeprav bi moral biti zaključen že novembra minulo leto. Prav tako bi se morali v letu 2017 začeti izdelava parcelacije trase, potek javnega naročila za pridobitev izvajalca odkupov zemljišč in nepremičnin, izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI/PZR in odkupi zemljišč in nepremičnin.

DARS sicer pojasnjuje, da sta za izvedbo parcelacije in odkup nepremičnin že izbrana izvajalca, Gašperšič pa je ob obisku zagotovil, da se bodo odkupi zemljišč začeli spomladi in, da še vedno obstaja realna možnost, da se gradnja začne v predvidenem času – konec leta 2019. Premiki v smeri realizacije gradnje hitre ceste so na časovnici dobro vidni, brez prizadevanja Odbora za gradnjo hitre ceste in Mladinske iniciative za 3. razvojno os pa bi verjetno gorelo toliko rdečih luči kot marca lani.

JP