Tretja razvojna os: študija na študijo

Ob zadnjem sestanku predstavnikov Koroške in Savinjsko-šaleške regije s predstavniki pristojnih za izgradnjo tretje razvojne osi so se pojavile nove ovire. Gašperšič je na odseku med Slovenj Gradcem in Dravogradom napovedal novo študijo gradnje. Vse to je bilo pred leti že izdelano, na tem odseku je bil DPN tik pred sprejetjem, osnutek je bil izdelan vse do Holmca. Danes je vse to očitno neuporabno.

Z mečkanjem vlade je delo izpred nekaj let postalo neuporabno

Že leta 2010 je bil za odsek med Otiškim vrhom oziroma Dravogradom in Mednarodnim mejnim prehodom Holmec izdelan osnutek državnega prostorskega načrta, ki pa (na žalost Korošcev) ni doživel pretiranega zanimanja. V Dravogradu je sicer potekal regionalni posvet septembra leta 2009, leto pozneje pa še posvet z občani in predstavniki lokalnih skupnosti na Prevaljah in Ravnah na Koroškem. To pa so praktično vsi premiki, ki so se na tem odseku od takrat pa do danes zgodili.

Od leta 2010 do danes pa se je okolje v Mežiški dolini precej spremenilo, študije tras, ki so bile zarisane pred sedmimi leti danes niso več aktualne. Med Otiškim Vrhom in Ravnami na Koroškem je sicer še možnost uporabe stare, že zarisane trase, problem pa nastane pri umeščanju sodobne prometnice med občinama Prevalje in Ravne.

Postopek sprejetja DPN-ja v Mežiški dolini je obtičal nekje na sredini.

Med tema dvema občinama se je skozi vsa ta leta razvijala obrtna cona Log, kjer kot gobe po dežju še danes rastejo objekti raznih podjetij. Prevalje in Ravne sta z obrtno cono praktično že povezani občini; nekaj manevrskega prostora za gradnjo je še ostalo, ni ga pa več za gradnjo cestnega odseka. Študija obravnava povezavo med Ravnami in Prevaljami še v dveh drugih različicah, kot je razvidno iz spodnjega zemljevida, ki ne prečkata pozidane obrtne cone.

Med Slovenj Gradcem in Dravogradom je bilo vse potrebno že izdelano, danes je zastaralo

Minister Gašperšič je na sestanku pod vodstvom novopečenega predsednika Sveta koroške regije Alana Bukovnika Korošcem dal vedeti, da bo za odsek med Slovenj Gradcem in Dravogradom potrebna nova študija gradnje, saj so se razmere za gradnjo v vseh teh letih stagnacije toliko spremenile, da je po mnenju prvega moža slovenske infrastrukture to potrebno.

Ministrstvo naj bi to študijo naročilo na javnem razpisu letošnjega septembra, kot veleva protokol, pa mora biti študija zaključena še istega meseca, torej septembra 2017. Ponovno zavlačevanje torej; če bi vladi bilo v interesu, da Koroška pridobi sodobno prometnico, bi lahko DPN sprejeli že kakšno leto prej, saj trenutna vlada vodi Slovenijo že tri leta. Z izdelavo nove študije bo odtekal dodaten davkoplačevalski denar, Korošci pa so izgubili kar nekaj mest v infrastrukturni čakalni vrsti.

JP