Družba Relax d.d. odslej na Ljubljanski borzi

IZJAVA ZA JAVNOST OB DOGODKU ZAČETKA KOTACIJE DELNICE RELR NA LJUBLJANSKI BORZI

 

 

Člani upravnega odbora Relax d. d. ponosno in z velikim zadovoljstvom naznanjamo pričetek kotacije delnice naše krovne družbe Relax d. d. na Ljubljanski borzi.

S strani Agencije za trg vrednostnih papirjev smo 11. aprila 2024 pridobili odločbo o potrditvi prospekta za uvrstitev 125.195 navadnih delnic RELR v trgovanje na organiziranem trgu (Standardna kotacija Ljubljanske borze d. d.). To dejanje uresničuje naš cilj umestitve družbe v središče kapitalskega trga, ki po več kot 30 letih trdega dela in kredibilnega poslovanja dviguje ugled in raven korporativnega upravljanja celotne Skupine.

Od leve proti desni: ustanovitelj družbe Relax in namestnik predsednice upravnega odbora mag. Alojz Gostenčnik, predsednik uprave Ljubljanske borze mag. Aleš Ipavec, predsednica uprave družbe Relax mag. Karmen Kosec, članica upravnega odbora družbe Relax mag. Monika Kelenberger Potnik in član upravnega odbora družbe Relax Branko Kremzer, mag. oec.

Skupina Relax ponuja kakovostne in cenovno dostopne turistične produkte različnim ciljnim skupinam doma in v tujini. Poleg turističnih storitev podjetja v Skupini ponujajo tudi storitve šole vožnje in oddajanja lastnih nepremičnin v najem.  Prepričani smo, da smo s kotacijo na Borzi in transparentnejšemu nastopanju na kapitalskem trgu uspešno tlakovali pot k nadaljnjemu razvoju družbe in povečevanju nabora storitev tudi v prihodnje.

Za kotacijo na Borzi smo se odločili zaradi lažjega zasledovanja prihodnih finančnih ciljev in ker smo prepričani, da v obliki javne družbe vsem našim strankam, partnerjem in vlagateljem predstavljamo kredibilnejšega partnerja, kateremu lahko svoje počitnice ali finančne odločitve zaupajo tudi v prihodnje. Vsled tega z optimizmom zremo v prihodnost in pričakujemo lažjo implementacijo smelih poslovnih planov na vseh področjih našega poslovanja.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem našim zaposlenim, našim zvestim strankam in vsem, ki nas kakorkoli podpirajo na naši dolgoletni uspešni poslovni poti. Brez vseh vas skupina Relax ne bi postala to, kar je danes!

Upravni odbor Skupine RELAX d.d.