Sandi Markon bi na Koroškem ustvarjal slovensko Silicijevo dolino

Koroška regija, predvsem Mežiška dolina, je bila v preteklosti zaradi pretirane industrializacije in skromne skrbi za okolje znana po Dolini smrti, kraju, ki ga ni na zemljevidu, domačini pa vedo, da je to predel od Žerjava proti Črni. Sandi Markon, Radeljčan, računalničar, nemirni in inventivni duh v IT-tehnologiji, je nekoč dejal, da bi rad iz Koroške v prihodnje naredil slovensko Silicijevo dolino. Silicijeva dolina simbolno ni le v ZDA, Indija ima svojo Silicijevo dolino na področju Bangalora. Se pravi gre za okolje, ki je simbol za znanje, razvoj, sedež visokotehnoloških podjetij. Mnogi ga niso jemali resno, vendar Markon s Skupino stroka.si, ki jo vodi in katere lastnik je, s svojimi inovacijami, novimi rešitvami, vpetostjo v globalno IT-družbo kaže, da to sploh ne bi bilo nemogoče. Stroka je prejemnik nagrade Microsoftov partner za leto 2017, na Koroškem iščejo in zaposlujejo mlade IT-strokovnjake in rišejo novo gospodarsko poglavje v tej regiji.  

Inovacije vtkane v vsakdanje delo

S strani Gospodarske zbornice Slovenije, Območne enote Koroške, ste prejeli zahvalo za inovacijo z naslovom Integrirana programska orodja za pametno proizvodnjo IPO-PP. Nam lahko opišete, za kaj gre pri inovaciji?

Razvili smo programsko rešitev, ki zagotavlja sledenje procesa proizvodnje od naročila do dobave ter morebitnim obravnavam v primeru poznejših reklamacij. Osnova za spremljanje so operacije v proizvodnji, izdelki in človeški dejavniki oziroma delo.

Rezultat so podatki, prikazani na vizualno privlačen in slikovit način, ki ob podpori sodobne informacijske tehnologije omogočajo izdelavo priporočil in navodil za izboljšave v proizvodnji, kar posledično pomeni dvig kakovosti izdelkov, povečanje zanesljivosti, produktivnosti in učinkovitosti ter uspešnosti proizvodnje in podjetja ter ne nazadnje tudi prihranke.

Na osnovi poznavanja poslovnih izzivov in procesov pri strankah smo tako razvili rešitev, ki podjetjem omogoča transformacijo v smeri večje digitalizacije in avtomatizacije proizvodnje ter podjetja. Lahko rečemo, da gre za pametno rešitev za pametno proizvodnjo.

Na področju inovacij niste ravno novinci, s svojimi storitvami nudite inovativne rešitve, ki lajšajo delo na področju informatike. Za katero inovacijo oziroma rešitev lahko rečete, da ste nanjo najbolj ponosni?

Smo tehnološko napredno podjetje, ki prav vse svoje zaposlene spodbuja k inovativnemu razmišljanju. Njihove najboljše ideje preverimo in najbolj aktualne od njih tudi realiziramo v   lastnem inovativno-razvojnem oddelku znotraj podjetja, ki ga imenujemo DCC (Development Care Center).

Najbolj ponosni smo na lastno rešitev Genetic Media Algorithm (GMA), ki smo jo sistematično razvijali kar nekaj let in jo ves čas tudi nadgrajujemo. Omogoča zajemanje in obdelavo zvočnih medijskih tokov iz kateregakoli vira, tako analognega ali digitalnega, zemeljskega radia (FM) ali satelitskega signala, kakor tudi internetnih podatkovnih tokov. Sledenje zvočnih tokov se odvija v realnem času, shranjevanje le-teh pa je omogočeno za praktično nedoločen čas in v različnih možnih stopnjah kakovosti zapisa. V tem trenutku spremljamo več kot 60 radijskih in TV-postaj, več kot 230.000 zvočnih (audio) odtisov; arhiv vodimo od leta 2007, direkten dostop do arhivov pa imamo od začetka leta 2014 naprej.

Foto: Stroka.si

Microsoft v Stroki prepoznal dobrega partnerja

Ste prejemniki nagrade Microsoftov partner za leto 2017. Zakaj ta nagrada ravno Skupini stroka.si?

Naziv Partner leta Microsoft vsako leto podeli najboljšim podjetjem, ki izstopajo po poslovni odličnosti, inovativnih projektih ter uspešnem sodelovanju z Microsoftovimi strokovnjaki. Veseli smo, da smo letos ponovno ravno mi prepričali Microsoft.

Seveda logično nadaljevanje tega vprašanja: kaj vam omenjena nagrada pomeni?

Navdaja nas s ponosom in vsekakor potrjuje našo odločitev, ki smo jo sprejeli že leta 2002, da zaupamo in trdno sledimo usmeritvi v Microsoftovo tehnologijo. Leta 2012 smo se tako kot eden prvih partnerjev v Sloveniji usmerili v razvoj in ponudbo oblačnih storitev in že naslednje leto prvič pridobili naziv partner leta. Letos nas je Microsoft že drugič prepoznal kot enega najbolj sodobnih in zaupanja vrednih partnerjev v svoji partnerski mreži. Verjamemo, da je to rezultat strokovnosti zaposlenih, pohvala njihovemu znanju in izkušnjam, dobremu odnosu do strank in partnerjev ter nenehnemu prizadevanju za vzpostavitev agilnega poslovnega modela podjetja – z nenehno optimizacijo internih poslovnih procesov v podjetju.

Priložnost za mlade računalničarje s Koroške

Na vaši spletni strani je mogoče zaslediti oglas, da v Skupini Stroka iščete nove sodelavce. Ali imate težave s pridobivanjem dobrega strokovnega kadra? Vemo namreč, da se Slovenija srečuje s pojavom »bega možganov«, saj izobražene mlade ljudi v tujini čakajo dobra delovna mesta z boljšo plačo od slovenske.

V strategiji podjetja je, da poskušamo mlade iz lokalnega, koroškega okolja, vključiti in jim ponuditi možnost za razvoj in »obstanek« v naši regiji. Junija smo tako v podjetju gostili dijake srednjih šol z Raven na Koroškem, skozi vse leto priložnosti ponujamo študentom. Marsikateremu od njih pozneje ponudimo tudi zaposlitev.

V zadnjem času zaradi povečanega obsega poslovanja in širitve na tuje trge iščemo izkušene in tudi mlade, ambiciozne sodelavce, ki jim s tem omogočamo, da znanje in izkušnje s sodelovanjem na zahtevnejših projektih gradijo v Sloveniji. V tem trenutku iščemo predvsem izkušene in malo manj izkušene razvijalce programske opreme. Se pa srečujemo tudi z izzivom odhoda mladih in vedno več tudi izkušenih strokovnjakov v sosednjo Avstrijo.

Ali lahko znanje Slovencev s področja informatike in računalništva konkurira znanju svetovnim velesilam, kot sta denimo Amerika in Kitajska?

Seveda je težko konkurirati največjim in zelo razvitim trgom, imamo pa Slovenci velike možnosti na področju nišnih produktov. Tako tudi naše dobre izkušnje iz projektov v Sloveniji, v kombinaciji z nenehnim izobraževanjem in strokovnostjo, potrjujemo na nekaterih velikih in pomembnih trgih. Trenutno uspešno delujemo v kar 12 državah Evrope in smo prvi slovenski partner, ki je prepoznal strateško pomembnost ponudnika oblačnih rešitev ALSO in na njihovo digitalno tržnico za oblačne storitve ALSO Cloud Marketplace objavil svojo rešitev – aplikacijo Signature 365. Gre za učinkovito aplikativno rešitev za centralno upravljanje e-poštnih podpisov zaposlenih.

Znanja in zagnanosti je v Sloveniji vsekakor dovolj, nam pa v nekaterih pogledih manjka določene samozavesti »velikih«.

Tudi skok na albanski trg

Poslovalnico imate tudi v Albaniji. Zakaj ravno ta država, ki že v nekaterih pogledih meji na državo tretjega sveta?

Že pred leti smo se srečevali z novimi poslovnimi izzivi na sosednjem Kosovem. Ob tem smo zaznali dodatne priložnosti v Albaniji, ki velja za enega hitreje rastočih trgov, predvsem na račun velikih vlaganj tujih podjetij, ki s tem krepijo celotno gospodarstvo.

Ob analizi potencialnih priložnosti in rešitev, ki bi bile za trg zanimive, smo se osredotočili na nekaj odprtih javnih razpisov. Na razpisu Davčne uprave Republike Albanije smo bili uspešni ter zaradi velikosti, pomembnosti in zahtevnosti projekta tako v Republiki Albaniji odprli tudi podružnico.

V čem se albanski trg s področja informatike in računalništva oziroma trg, na katerem deluje Skupina Stroka, razlikuje od slovenskega?

Ko govorimo o albanskem tržišču, so razlike v primerjavi s Slovenijo še vedno precej velike. Na eni strani lahko govorimo o drugačnem pristopu in kulturi poslovanja. Tukaj ne moremo zanemariti velike težave v licenčni skladnosti programskih rešitev ter pri ozaveščanju potrebe po zagotovitvi le-te.

Na drugi strani pa smo se srečevali s povsem elementarnimi izzivi, kot sta denimo osnovna informacijska infrastruktura in stabilnost omrežij, s katerima se na slovenskem trgu že dolgo ne ukvarjamo več, in od strokovnjakov zahtevata še večjo agilnost, dobro poznavanje trga in prilagoditev.

Združujejo prijetno in koristno s humanitarno noto

S posebno napravo, imenovano »pedometer«, v okviru projekta »OFFlineMETER« zaposlene motivirate h gibanju, hkrati pa zbirate opremo in sredstva za donacije posameznikom in društvom. Koliko kilometrov se je že nabralo in komu vse ste že namenili donatorska sredstva oziroma opremo?

Znotraj podjetja pridno nabiramo kilometre, in kot ste omenili, spodbujamo zaposlene, da so aktivni in v stiku z naravo. Spodbujamo prav vsako gibanje, od hoje, kolesarjenja, pohodništva,  do moštvenih športov. Mlade družine, ki jih je v podjetju kar nekaj, kilometre nabirajo z »vozičkanjem«.

Za še večjo motivacijo zaposlenim smo s pomočjo vizualno preglednega in slikovitega orodja za analitiko razvili tako imenovani »OfflineMETER«, s pomočjo katerega spremljamo aktivnosti zaposlenih. Kadar koli imamo na voljo podatke o tem, kateri zaposleni so najbolj aktivni in kateri oddelek je zbral največ kilometrov. Zaposleni z vsakim premaganim kilometrom zbirajo opremo in denar, ki jo potem prek leta razdelimo različnim društvom in organizacijam v okviru sponzorstva ali donacije. V zadnjem letu smo tako desetim otrokom Osnovne šole Radlje ob Dravi z donacijo zagotovili brezplačno malico do konca šolskega leta, z opremo smo pomagali gorskim reševalcem GRS Maribor, Reševalni skupini Radlje ob Dravi, otrokom Osnovne šole Radlje ob Dravi pa smo pomagali s prenosnikom za njihovo računalniško učilnico, da lažje izvajajo delavnice v sklopu obšolskih dejavnosti Lego.

Jon Petek