Ministrica Majcnova: »Narava zna sama sanirati vse.« In smrt ozdravi vse bolezni.

Na dan so prišli katastrofalni rezultati preverjanja vsebnosti svinca v krvi otrok Zgornje Mežiške doline, kar kaže tudi na precej porazno stanje okolja na tem območju. Za pristojno ministrico Majcnovo je, glede na njene izjave, problematika v Mežiški dolini že zdavnaj rešena, ker po njenem vse uredi narava sama, občini Mežica in Črna na Koroškem pa se že pripravljata na ustrezne ukrepe.

Neumna in neodgovorna izjava ministrice

Vsak peti otrok od 90 preverjenih v Zgornji Mežiški dolini ima povišane vrednosti svinca v krvi, kar je najslabši rezultat po letu 2008. Katastrofalni rezultati kličejo po nujnih in dodatnih sanacijskih ukrepih, kakšne pa lahko od trenutne vlade pričakujemo, pa je seveda zelo vprašljivo, saj je za pristojno ministrico Ireno Majcen problematika onesnaženega okolja v Zgornji Mežiški dolini očitno že rešena in zaključena.

Spomnimo: ministrica Majcnova po okoljski katastrofi v Kemisu tamkajšnjega podjetja in Vrhnike nekaj dni sploh ni obiskala, čeprav bi kot objektivno odgovorna oseba tam morala biti. Kot sama pravi, bi bila tam samo v napoto, kar je eden od biserov v njeni komunikaciji z javnostjo. 27. julija letos pa je ministrica na tiskovni konferenci pribila še eno izjavo, ki prav tako sodi v anale slovenske politike, nanaša pa se tudi na Zgornjo Mežiško dolino. Po njenem mnenju »narava po določenem času zna sanirati vse. Če pogledamo samo Mežiško dolino, v preteklosti pravzaprav gozdov v tej dolini pri rudniku svinca ni bilo, če se pa sedaj peljemo skozi Mežiško dolino, pa so se ti gozdovi že obrasli.« Ministrica ne ve, da se je na tem koncu v preteklosti tudi precej pogozdovalo, prav tako pa ne ve, da je razpolovna doba svinca 750 let, in da narava sama svinca in cinka ne bo sanirala.  Irena Majcen bi bila manj »v napoto«, če bi se izogibala takšnih neumnih in neodgovornih izjav in bi namesto tega zagotovila, da bi občini Črna in Mežica dobili več kot dva milijona evrov sanacijskih sredstev, kolikor jih država dolguje tem krajem, kjer je tudi tako imenovana Dolina smrti. Ob tej domačijski in folklorni retoriki okoljske ministrice je manjkalo samo še njeno sporočilo Korošcem, da »smrt ozdravi vse bolezni«.

Nekoliko čudna je bila tudi izjava Mateja Ivartnika z ravenske Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje za oddajo Odmevi, v kateri je vzroke za letošnje katastrofalne rezultate iskal v sušnem mesecu maju in posledično povečanem prašenju makadamskih cest. S sanacijskimi ukrepi in sanacijskimi sredstvi po desetih letih naravni pojavi, kot sta dež ali pomanjkanje le-tega, ne bi smeli ravno vplivati na to, koliko svinca bo prebivalstvo Mežiške doline nehote vnašalo v svoje telo. Vzroki za letošnje porazne rezultate lahko iščemo tudi (ali predvsem) v nedoslednosti s strani države pri zagotavljanju sredstev za izvajanje sanacijskega programa v Mežiški dolini. Ta inštitut ali kakšna druga institucija pa bi morali raziskati in ponuditi natančen odgovor, koliko so ti katastrofalni rezultati posledica starih svinčevih bremen, koliko pa aktualne svinčeve proizvodnje v tej dolini.

Občini Mežica in Črna na Koroškem bosta najverjetneje odločno ukrepali

Lokalna politika dveh občin Zgornje Mežiške doline je ob poraznih rezultatih ogorčena. Župan občine Mežica Dušan Krebel ob tem pravi, da bi morala država nameniti več sredstev za sanacijo težko onesnažene doline. »Za občino Mežica je letos namenjenih 240 tisoč evrov, potrebovali pa bi še najmanj desetkrat toliko.« Desetkrat toliko bi znašalo 2,4 milijona evrov, kar pa je približno toliko sanacijskih sredstev, kolikor jih država dolini tako ali tako dolguje.

Ob vsem tem burnem dogajanju v Mežiški dolini lahko pričakujemo pester teden, ki se je danes začel. Občine se bodo brez dvoma odzvale in apelirale na pristojne in vlado, da Zgornja Mežiška dolina potrebuje pomoč. Verjetno lahko pričakujemo kakšen sestanek lokalnih skupnosti s pristojnim ministrstvom, mogoče celo kakšno izredno sejo občinskega sveta ali zahteve po podrobnejših analizah vpliva starih in novih bremen svinčene proizvodnje v Mežiški dolini. To problematiko pa bo gotovo treba prenesti na državno raven in čudili bi se, če ne bi bila že v prihodnjih dneh v parlamentu sklicana skupna izredna oziroma nujna seja odbora za okolje in odbora za zdravstvo.

JP