Ob dnevu gozdov so kandidati za poslance v DZ stranke SDS posadili vsak svoje drevo

Gozdovi so bistveni za planetarno zdravje in človeško dobro.

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov, ki je posvečen promociji in ozaveščanju o vrednosti vseh vrst gozdov. Letos je potekal pod geslom »Izberi trajnostno pridobljen les za ljudi in planet«.

 

Gozdovi pokrivajo skoraj eno tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo dobrine (les, hrana in krma), pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstnost, tla, reke in vodne zaloge ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Les se lahko uporablja v mnoge namene, z manjšimi vplivi na okolje kot jih imajo številni alternativni materiali. Les je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, s čimer se podaljša njegova življenjska doba in dodatno zmanjša njegov ogljični odtis. Znanost in inovacije proizvajajo nove izdelke iz lesa in dreves, vključno s tekstilom, hrano, gradbenimi materiali, kozmetiko, biokemikalijami, bioplastiko in zdravili.

Stašo Lodrant, Jelka Godec, Lidija Ivanuša, Boštjan Konečnik

Potrošniki lahko prispevamo k trajnostni rabi gozdov z izbiro lesnih izdelkov z oznako ali certifikatom, ki potrjuje, da prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov.

Slovenske državne gozdove so v zadnjih 7 letih močno prizadele naravne ujme. Zato se v zadnjih letih velike naporov vlaga v njihovo obnovo.
Družba Slovenski državni gozdovi je pričela z akcijo s katero prostovoljce vabi, da se jim pridružijo na tradicionalni vseslovenski akciji sadnje dreves. Ta poteka v začetku aprila. Na šestih gozdnih površinah, ki so jih v zadnjih letih prizadele naravne ujme in gradacije podlubnikov, bodo letos skupaj posadili dobrih 10.000 dreves. V zadnjih dveh letih jim je izvedbo akcije žal preprečevala epidemija koronavirusne bolezni.

V zavedanju, da lahko s trajnostnim upravljanjem in obnovo gozdov pomagajo ohraniti biotsko raznovrstnost planeta in se borijo proti podnebnim spremembam, hkrati pa spodbujajo gospodarsko dejavnost, ki ustvarja delovna mesta in izboljšuje življenje so kandidati za poslance v DZ RS Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti na svetovni dan gozdov, 21. marca posadili vsak svoje drevo in tako simbolično pripomogli k ohranjanju gozdov. Drevesa so zasadili na območju med Škalami in Hrastovcem, kjer je leta 2017 sprva nedolžen travniški požar postal življenjsko nevaren za gasilce in prebivalce v okolici. V velikosti od dva do tri kvadratne kilometre je uničil podrast in sam gozd. Kljub hitremu posredovanju več kot 150. gasilcev, je nastala v naravi velika škoda.

V Sloveniji velja lepa tradicija, da se ob rojstvu otroka posadi drevo. Želimo si, da se ta ohrani in prenaša še naprej iz roda v rod in da se nanjo ne pozabi. Tudi v opomin prihodnji generaciji, ki se že sooča z dejstvom, da čista narava ni več nekaj samoumevnega in da moramo z okoljem ravnati odgovorneje.

Stašo Lodrant

Dejan Kresnik, Alenka Helbl, Boštjan Konečnik

rpt