Ko redar zboli, v Mežiški dolini ni nadzora

Največ kršitev Medobčinsko redarstvo v Mežiški dolini beleži na področju mirujočega prometa. Še vedno je velika ignoranca voznikov, ki vozila puščajo na avtobusnih postajah in parkirnih mestih za invalide.

Priljubljena parkirišča so avtobusne postaje, ceste ali kar krožno križišče

Največje število kršitev redarstvo v občinah Mežiške doline zabeleži na področju mirujočega prometa, sledijo ukrepi po Zakonu o zaščiti živali ter po občinskih odlokih z različnih področij. Sicer se stanje zaradi prisotnosti redarja izboljšuje, še vedno pa Medobčinsko redarstvo izpostavlja ignoranco voznikov, ki parkirajo vozila na mestih, namenjenim invalidom, ter na avtobusnih postajah. Vzrok, da avtobusna postaja postane parkirišče, je to, da so v neposredni bližini razni lokali, okrepčevalnice ter pekarne, so zapisali v letnem poročilu za minulo leto. Problem je prisoten v vseh občinah Mežiške doline, zaradi manjše avtobusne postaje pa je posebej izrazit na Prevaljah. Nemalokrat se zgodi, da potniki avtobusa vstopajo oziroma izstopajo kar na glavni cesti. Tudi v preostalih treh občinah situacija ni dosti boljša, v Črni na Koroškem pa je priljubljeno parkirišče kar občinska cesta ali celo krožno križišče.

Marca, aprila in maja v Mežiški dolini ni bilo zabeleženih kršitev

Ker je bil edini redar v Medobčinskem redarstvu bolniško odsoten, so kadrovsko problematiko poskušali reševati z razpisom za delovno mesto redarja, ki pa ni obrodil sadov; med prijavljenimi na razpis namreč niso našli ustreznega kandidata.

V minulem letu je bilo na območju Mežiške doline obravnavanih 210 postopkov, od tega 142 na Ravnah na Koroškem, 37 v Mežici, 19 v Črni na Koroškem ter 12 na Prevaljah. V največji občini Mežiške doline je tudi največ postopkov, tam je delovanje Medobčinskega redarstva najbolj intenzivno. V preostalih treh občinah je nadzora manj, obiski redarja so tedenski.

Vir: Letno poročilo o delu Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline za leto 2016.

Logično, tudi plačilnih nalogov je bilo največ izdanih na Ravnah na Koroškem, v Črni na Koroškem pa je vseh 19 postopkov končalo kot opozorilo kršitelju.

Vir: Letno poročilo o delu Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline za leto 2016.

NK