Rimski vrelec, vrelec sramote

Dejstvo, da tudi ponovni poskus prodaje kompleksa Rimski vrelec ni obrodil sadov in da bo občina Ravne na Koroškem morala še poskusiti, je zaskrbljujoč. Tudi zaradi tega, ker kupnina ne bo takšna, kot so si jo zastavili, in zaradi dejstva, da se ob tolikšnih neuspelih poskusih prime tak projekt slaba podoba. Meseci in leta tečejo, Rimski vrelec pa še kar naprej propada in za občino to postaja vrelec sramote.

Ponovno neuspešni poskus prodaje kompleksa Rimski vrelec.

Seveda kupcev ne moreš prisiliti, da bodo investirali v nek objekt, z vsakim mesecem in letom pa se stanje še slabša. Od obetavnega poskusa z ruskim zdravnikom gredo stvari samo še navzdol, čeprav je občina vmes naredila napor in je pripravila investicijski elaborat, ki ga je podpisal poznavalec turizma in hotelirstva Bogdan Lipovšek, potencialnim investitorjem pa so projekt ponudili v treh jezikih. Elaborat je zelo ambiciozen in za njegovo uresničitev bi morali poiskati investitorja, ki je doma v zdraviliškem turizmu in seveda premore dovolj denarja. Načrtovanih 117 sob in tri suite ter štiri zvezdice za kvaliteto hotela je zelo velik zalogaj, ki pa se očitno na vse  dosedanje izkušnje z iskanjem investitorja počasi odmika.

Temni oblaki nad Rimskim vrelcem ne prinašajo optimizma.

Koroška je glede turizma še vedno precej nerazvita regije, v veliki meri tudi zato, ker je edina od slovenskih regij, kjer ni zdraviliškega turizma, ki je še vedno zelo donosen. Rimski vrelec bi lahko nadomestil ta manko, vendar zaenkrat žal tudi na tem področju ne kaže dobro.

Bodo ambiciozni načrti za kompleks Rimskega vrelca vendarle našli resnega investitorja?