V Zgornji Mežiški dolini zvoni alarm: vsak peti otrok s povišano vrednostjo svinca!

Vlada je po poraznih rezultatih vsebnosti svinca v krvi otrok Mežiške doline predlagala dodelitev »dodatnih« sredstev za sanacijske ukrepe. Po programu sanacije bi vlada morala od leta 2008 pa do danes nameniti skoraj dva milijona evrov več sredstev, kot jih dejansko je. Predvidenih dodatnih 200 tisoč evrov je tako le skromni obliž, skupni znesek za letošnje leto pa še vedno ne dosega milijona evrov na leto, ki bi ga država morala nameniti za sanacijo okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Porabljenih dva milijona evrov manj od predvidenih

Leta 2007, to je v času prve Janševe vlade, je bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07), ki je postavil temelje za sanacijo s svincem (pre)obremenjene Zgornje Mežiške doline. Sanacija se je začela izvajati v letu 2008, po skoraj desetih letih pa so vidni dejanski rezultati. Kakovost življenja se je v Zgornji Mežiški dolini s pomočjo sanacijskih ukrepov brez dvoma dvignila, vendar je država za to dolino le redko namenila celoten milijon evrov, saj so ga v proračunu velikokrat oklestili.

Sanacijski program traja do konca leta 2022, sanaciji Zgornje Mežiške doline pa je bilo po omenjenem odloku skupno namenjenih 13,4 milijona evrov. Kot kažejo trendi porabe sredstev skozi minulo sanacijsko desetletje, pa vsa predvidena sredstva ne bodo končala v Mežiški dolini. Od leta 2008 pa do leta 2015 je Mežiški dolini pripadlo 8.626.000,00 evrov, toda zaradi stalnega zmanjševanja teh sredstev v državnem proračunu sta občini Mežica in Črna na Koroškem za sanacijske ukrepe prejeli le 6.419.135,00 evrov. Tako država od predvidenih sredstev do danes dolguje že skoraj več kot dva milijona »svinčevih« sredstev. Iz spodnje tabele je razvidno sanacijsko vlaganje v Mežiško dolino po posameznih letih od 2008 pa do 2015. Manjkajoča sredstva se kažejo tudi v počasnejšem izvajanju programa sanacije, in kar je zaskrbljujoče, tudi na zdravju ljudi.

Koliko otrok se mora zastrupiti, da se sanira v načrtovanem obsegu?

Eden izmed ukrepov, ki se izvaja v okviru programa sanacije, je namreč tudi preverjanje vsebnosti svinca v krivi otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Letošnji rezultati pa so v primerjavi s tistimi iz prejšnjih let precej zaskrbljujoči, če ne že kar porazni. Kar 19,5 odstotka otrok ima povišane vrednosti svinca, v lanskem letu pa je bilo takih otrok le 7,9 odstotka, poroča STA. Povišana vrednost pomeni, da je vsebnost svinca večja od 100 mikrogramov v litru krvi.

Zaradi teh povišanih vrednosti svinca v krvi vlada letos namenja dodatna sredstva za sanacijo; v letošnjem letu je bilo po programu za sanacijo namenjeno 750.000 evrov, ki pa sanacijskim potrebam in prebivalcem v dolini ne bodo zadostovala, saj se razmere očitno slabšajo. Vendar vlada z dodatnimi 200 tisoč evri še vedno ne bo dosegla predvidenega milijona, temu ob rob pa se postavlja še vprašanje, kdaj bosta v to dolino prišla še v teh letih »izgubljena« dva milijona evrov.

V Zgornji Mežiški dolini spet zvoni alarm: vsak peti otrok, ki so mu analizirali kri, ima povišane vrednosti svinca!

JP