Na Ravnah na Koroškem se začenja nova zgodba o razvoju športa

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na zadnji seji sprejel program vlaganj v športno infrastrukturo v letih od 2017 do 2021. Občina vrhunskih in perspektivnih športnikov vidi nujno potrebo po modernizaciji in dograditvi skoraj vseh športnih objektov na Ravnah, načrtuje pa se tudi prvi plezalni center na Koroškem.

Občina vrhunskih športnikov in klubov

Ravne na Koroškem je dom številnih vrhunskih športnikov. Izjemni so uspehi Plavalnega kluba Fužinar, katerega plod sta med drugimi tudi olimpijska plavalca Damir Dugonjić in Tjaša Oder. Odbojkarski klub Fužinar tekmuje v prvi slovenski ligi, tudi na Nogometni klub Fužinar ne smemo pozabiti. Problem pa je, da so športni objekti, ki jih je na Ravnah sicer kar veliko, dotrajani ali pa potrebni kakovostne nadgradnje, tako za potrebe profesionalnih kot tudi rekreativnih športnikov. Občinski svetniki so sprejeli Program vlaganj v športno infrastrukturo v Občini Ravne na Koroškem v letih 2017–2021, ki opredeljuje posodobitve stare in gradnjo nove športne infrastrukture, ki je v občini po mnenju svetnikov in Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) nujna za razvoj in trženje športne panoge.

Foto: JP

Ob prenovljeni športni hali načrtujejo prvi plezalni center na Koroškem

V programu vlaganj v športno infrastrukturo je višina stroškov vseh posameznih investicij skupaj ocenjena na slabih šest milijonov evrov, od tega je na milijon evrov ocenjena investicija gradnje plezalnega centra. Dotrajana športna hala OŠ Prežihovega Voranca sicer premore plezalno steno, a zahtevnost le-te ne zadostuje pogojem za kakovostno vadbo in organizacijo večjih tekmovanj. Prvi koroški plezalni center, katerega zunanje in notranje plezalne stene bi omogočale boljše izobraževanje alpinističnega društva ter reševalne službe, bi se v veliki meri financiral iz javno-zasebnega partnerstva in EKO sklada. Plezalni objekt bi zrasel v bližini letnega bazena in športni hali OŠ Prežihovega Voranca, za katero so svetniki na občinskem svetu poudarili nujnost obnove zaradi dotrajanosti. Novi dvorani verjetno ne bo več puščala streha, primerna pa bi bila tudi za rokomet in večje kulturne prireditve. Obnova, katere investicijska vrednost bi presegla dva milijona evrov, pa je predvidena v letu 2018.

Vir: http://www.os-prezih.si/

Z uresničitvijo celotnega programa bi mesto Ravne na Koroškem postalo moderna športna občina

Seveda pa so to zaenkrat samo načrti, do realizacije posameznih investicij je še dolga pot. Ampak, če optimistično pogledamo v prihodnost športne infrastrukture na Ravnah, lahko do leta 2021 vidimo tudi pokrito teniško igrišče in igrišče z umetno travo, kjer bi se letne aktivnosti lahko izvajale tudi pozimi. Poleg obnovljenega športnega kompleksa DTK bi investicije na smučišču Poseka s posodobljenim sistemom zasneževanja podaljšale smučarsko sezono, smučišče pa bi bilo z novo »trail« progo za gorsko kolesarjenje obiskano tudi v času, ko Poseka ni pokrita s snegom.

Vir: Program vlaganj v športno infrastrukturo v občini Ravne na Koroškem v letih 2017-2021

Jon Petek