V primeru okužbe dihal naj gre v lekarno kdo drug

Lekarniška zbornica Slovenije je s strokovno službo NIJZ pripravila in uskladila priporočila za lekarne, katerih namen je zmanjševanje tveganj za okužbe s koronavirusom zaposlenih v lekarni in pacientov. Po mnenju stroke je prvi ukrep za preprečevanje okužbe omejitev stika bolnikov z izraženimi simptomi okužbe dihal in s tem zaščita zdravstvenega osebja in ostalega prebivalstva.  Zato so v zbornici tudi pripravili ustrezna priporočila in navodila za ravnanje v lekarnah.

Med drugimi tudi ta, da pacienti v primeru znakov okužbe dihal  (vročina, kašelj, težko dihanje) ostanejo doma in po zdravila v lekarno napotijo zdravega svojca ali kako drugo zdravo osebo. Tudi na ta način se lahko znatno prepreči širjenje okužb dihal.