Poslovna inteligenca je ključna pri uspešnem poslovanju podjetij vseh velikosti

Orodja za poslovno inteligenco poskrbijo, da uporabnik v nekaj klikih zazna pozitivne in negativne kazalnike poslovanja. V Skupini stroka pri implementaciji sistemov za poslovno inteligenco pomagajo že od leta 2013, od takrat so izpeljali že več kot 50 uspešnih projektov.

V sodobnem poslu vseskozi stremimo k temu, da v resničnem času odkrivamo izzive, ki jih poskušamo kar se da hitro odpraviti, in spremljamo posledice naših potez. Ravno pri tem se lahko zanesemo na BI oziroma orodja za poslovno inteligenco (Business Intelligence). Ta namreč na podlagi vizualizacije podatkov, pridobljenih iz različnih sistemov znotraj organizacije, poskrbijo, da uporabnik v le nekaj klikih zazna pozitivne in negativne odklone različnih kazalnikov poslovanja.

Microsoft Power BI že vrsto let platforma za poslovno inteligenco št. 1

Če smo nedolgo nazaj BI dojemali kot nekaj, kar je dostopno le največjim, pa ga iz leta v leto uporablja tudi vse več srednje velikih in majhnih. Na trgu je temu primerno zraslo število platform za poslovno inteligenco, kot so Microsoft Power BI, Tableau, Qlik, ThoughtSpot in MicroStrategy. Kljub ostri konkurenci Microsoft Power BI že vrsto let vzdržuje položaj tržnega vodje in še povečuje svojo prednost (vir: Gartner).

Ves smisel Power BI-ja se vrti okoli podatkov, a se je na tem mestu potrebno zavedati, da slednjih orodje ne proizvaja. Njegova naloga je črpanje in obdelava podatkov iz različnih virov podjetja, kot so CRM, ERP, Excel in mnogi drugi. Podatki, zbrani na enem mestu, so osnova za oblikovanje poročil, ki se jih na posebej prilagojenih nadzornih ploščah pripravi na uporabniku prijazen način. Do vsega skupaj se lahko dostopa kjerkoli, kadarkoli in preko katerekoli naprave – računalnika, tablice ali telefona, kar je ključno za pomoč pri sprejemanju hitrih in kakovostnih odločitev.

Vaillant: s Power BI-jem do popolnega pregleda nad prodajo

Čeprav so funkcije platforme Power BI zelo obsežne, pa gre le še za eno izmed mnogih Microsoftovih aplikacij, združenih v programski paket Microsoft 365. Z njeno pomočjo si lahko delo olajšajo tako direktorji kot tudi različni oddelki v organizaciji, vse od prodaje do proizvodnje.

Platforma Power BI podjetju omogoča popoln pregled nad poslovanjem.

Eno izmed podjetij, ki je s pridom začelo izkoriščati moč poslovne inteligence, je Vaillant, ponudnik energetsko učinkovitih in ekološko neoporečnih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. »Glavni cilj, ki smo si ga zadali pred začetkom projekta implementacije orodja Power BI, je bil povečati nadzor nad prodajnim procesom in sam proces popeljati na višjo raven. Z našim izvajalcem, Skupino stroka.si, smo si zamislili rešitev, ki bi nam v prvi vrsti omogočila bolj analitičen pristop k reševanju izzivov in olajšala snovanje poročil.,« je o impelentaciji Power BI-ja povedal direktor podjetja Vaillant Tomaž Bizjak. »Ekipa strokovnjakov nam je zagotovila transparentno poročanje v resničnem času in nam tako omogočila, da lahko področje prodaje natančno spremljamo tako na ravni posameznega posla kot na nivoju celotnega poslovanja Vaillanta v Sloveniji.« dodaja Bizjak.

Prodajo je mogoče spremljati tudi na ravni posameznega posla oziroma izdelka.

Kot marsikatero drugo podjetje se je tudi Vaillant soočal z razpršenostjo podatkov. V sklopu celotnega poteka prodajnega procesa je uporabljal različne sisteme, kar se je odražalo v slabši učinkovitosti. Po besedah komercialista Urbana Pišlarja so zahvaljujoč Power BI-ju težavo, s katero so se spopadali že dalj časa, premagali.

»Pred začetkom projekta nismo imeli urejenega analitičnega pregleda nad stanjem prodaje, zato smo želeli vzpostaviti platformo, ki bi nam pomagala spremljati ključne indikatorje. Za planiranje prodaje smo uporabljali Excel, za podporo procesom prodaje pa ERP in CRM,« pojasnjuje Urban Pišlar in dodaja, da je ekipa Skupine stroka.si podatke iz omenjenih sistemov pripeljala na skupno mesto ter na podlagi opravljenega posnetka stanja in želja oblikovala nadzorno ploščo z izbranimi kazalniki. »Po končani implementaciji je zaposlene usposobila za uporabo orodja Power BI in poskrbela, da so jim poročila s popolnoma svežimi podatki na voljo ves čas,« je opisal Pišlar.

Kako poteka implementacija storitve Power BI?

Organizacije različnih velikosti in panog se med seboj močno razlikujejo, zato se implementacija storitve Power BI popolnoma prilagaja njihovim potrebam, željam in zahtevam. Prav iz tega razloga je izjemnega pomena, da jo zaupamo strokovnjakom, ki imajo s takšnimi projekti obsežne izkušnje.

V radeljskem podjetju Skupina stroka.si strankam pri implementaciji Power BI-ja pomagajo že od leta 2013, v tem času pa so izpeljali več kot 50 uspešnih projektov. Tekom slednjih so pridobili ogromno znanja, ki ga izkoriščajo vsakodnevno. Tako lahko že kmalu po začetnem spoznavanju zasnujejo strategijo, podrejeno poslovnim ciljem, in pravilno ocenijo, kakšna arhitektura rešitve je najbolj primerna za naročnika. Pri implementaciji sledijo postopku, ki se je na podlagi njihovih izkušenj izkazal za najučinkovitejštega in so ga zato uporabili tudi pri sodelovanju s podjetjem Vaillant. Ta zajema 5 osnovnih korakov, ki pripeljejo do točke, ko je aplikacija pripravljena za uporabo, in sicer izvedbo delavnic za zajem zahtev naročnika, analizo virov podatkov v organizaciji, predstavitev koncepta rešitve in uskladitev, pripravo arhitekture in poročil v skladu s konceptom ter na koncu še izobraževanje uporabnikov.

Naj zaposleni postanejo kompetentni uporabniki analitičnega orodja

Naročnik mora že na samem začetku projekta opredeliti, katere kompetence pričakuje od svojih zaposlenih. Še bolj pomembno kot to, da izvajalci uporabnikom po zaključenem postopku implementacije orodja Power BI omogočijo dostop z različnih naprav, je namreč to, da jih o delovanju aplikacije ustrezno izobrazijo.

Strokovnjaki Skupine stroka.si poskrbijo, da uporabniki osvojijo veščine t.i. »data storytellinga«, kar pomeni, da so sposobni povezovati podatke in pripadajoče vizualizacije v smiselne zgodbe. Usposobijo jih do mere, da podatke razumejo poglobljeno, hkrati pa se na njihovi osnovi naučijo sprejemati pravilne odločitve.

(Podatki na zaslonskih fotografijah so izmišljeni in ne odražajo poslovanja Skupine stroka.si ali katerega koli drugega podjetja.)