Aprila je državni proračun beležil 147 milijonov evrov presežka

Aprila 2022 je državni proračun beležil 147 mio EUR presežka, kar kaže na dobro kondicijo javnih financ. Slovenija je v štirih mesecih iz sredstev črpala 466 mio EUR. To je 52,1 % več kot v enakem obdobju 2021.
Prihodki so v prvih štirih mesecih za 20 % višji kot v enakem obdobju 2021.
Primanjkljaj državnega proračuna se je aprila ponovno znižal, tako da je več kot milijardo evrov manjši kot v prvih štirih mesecih 2021.
Za investicije je državni proračun v štirih mesecih namenil 217,7 milijona evrov oziroma 22,2 milijona evrov ali 11,3 % več kot v enakem obdobju lani.
Včeraj je bonitetna agencija Fitch Ratings potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije A s stabilnimi obeti.