Koroška pridobila 7 kvalificiranih mladinskih delavcev

V sklopu projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET je Koroška nedavno pridobila sedem novih, uradno priznanih mladinskih delavcev. Izkazali so se kot ena ključnih gonilnih sil sprememb v lokalni skupnosti, zlasti s svojim prispevkom k razvoju mladinskega sektorja ter aktivnim delom za osebnostno rast in polnopravno vključevanje mladih v družbo.

 

Mladinski delavci so vez med lokalnim okoljem in mladimi, ki s svojim delom ustvarjajo varna okolja za svobodno izražanje mladine, spodbujajo njen psihofizični razvoj ter ji nudijo podporo pri različnih izzivih, s katerimi se sooča v procesih odraščanja. V vlogi mentorjev, svetovalcev in prijateljev prispevajo k oblikovanju bolj ali manj pozitivnih izkušenj mladih z integracijo v okolje ter h krepitvi njihove vloge v lokalni skupnosti.

Ob neprecenljivem delu v domačih skupnostih so se koroški mladinski delavci zadnjih nekaj
mesecev intenzivno pripravljali tudi na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
mladinski delavec/mladinska delavka. Kandidati so zbirali dokazila o izkušnjah na področju
mladinskega dela ter so s strokovno podporo Ljudske univerze Žalec sestavili vsak svojo “zbirno mapo”. Državna izpitna komisija je pregledala mape ter ocenila znanje, izkušnje in kompetence kandidatov. Preverjanje usposobljenosti so uspešno prestali prav vsi, s tem pa tudi formalno potrdili svojo strokovnost in predanost delu z mladimi.

NPK mladinski delavec/mladinska delavka so prejeli: Tim iz ZKŠTM Ravne, Doris iz
KMKC Kompleks, Liza iz Zavoda Odriv, Laura, Nika in Metka iz Mladinskega centra
Dravograd ter Martin iz podjetja A.L.P. Peca.

Svečana podelitev certifikatov je potekala aprila 2024 na Ljudski univerzi Žalec. Čestitke novim mladinskim delavcem in delavkam za njihovo predanost, vztrajnost in delo. Nedvomno boste pripomogli h gradnji bolj sočutne in vključujoče skupnosti za vse, zlasti pa za koroško mladino.

Doris Brajnik 
Projektna sodelavka

KMKC Kompleks