Na Koroškem nekaj več turističnih nočitev, ni pa še čas za zadovoljstvo

Koroška je v minulem letu beležila rast turističnih nočitev v primerjavi s predhodnim letom, kljub temu pa je v regiji še mnogo neizkoriščenih turističnih potencialov. Najbolj priljubljena koroška turistična destinacija so smučišče Kope, saj je največ turistov svoje dopustniške noči preživelo v občinah v bližini tega pohorskega smučišča. Kljub priljubljenosti smuke na Kopah je okoli doma Partizanka na Pohorju še vedno veliko sprenevedanja, prav tako se ni izboljšala zasedenost ravenskega Punkla.

Koroška je turistično še vedno precej nedonosna regija; po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Koroška, k slovenskim prihodkom od turizma prispeva le 1 %, prav tako je na samem repu po številu turističnih zmogljivosti v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami. Da pa stanje koroškega turizma le ni samo negativno, kažejo številke lanskoletnih turističnih nočitev, ki so v primerjavi z letom 2015 vendarle nekoliko bolj optimistične. Največ turistov so privabile občine, ki ležijo pod Pohorjem oziroma pod priljubljenim smučiščem Kope.

Zakaj toliko težav s Partizanko, ko pa je na Kopah vedno več turistov?

Občina Mislinja je beležila največ turističnih nočitev, prav tako jih je bilo veliko v občinah Slovenj Gradec, Dravograd in Ribnica na Pohorju. Smučišče Kope očitno ustvarja rast turistične panoge na Koroškem; v zadnjih letih se je standard smučišč na slovenjgraškem Pohorju s sedežnico Kaštivnik znatno izboljšal. Kljub temu pa je še vedno veliko sprenevedanja okrog slavne Partizanke. Pred dobrim mesecem smo na spletnem portalu e-Koroška pisali o nesrečni zgodbi Partizanskega doma na Kopah, kjer se najemniki menjajo kot za stavo, vmes pa je dom celo sameval. Občina Slovenj Gradec se je optimistično podala tudi v prodajo zemljišča z omenjenim objektom, epilog prodaje pa je bil tako kot celotna zgodba Partizanke – nesrečen. Vprašljivo je gospodarjenje občine z objektom, saj ne najdejo najemnika za daljše obdobje, medtem ko je na Kopah vse več turistov in posledično poslovnih priložnosti. Več o tej temi si lahko preberete na povezavi: http://e-koroska.si/za-partizanko-spet-iscejo-najemnika/

Kakšna bo usoda ravenskega mladinskega hotela?

Na Koroškem se torej beleži rast turističnih nočitev v letu 2016, vendar mladinski hotel Punkl (na žalost) še ni prišel na svoj račun. Ravno obratno – v Punklu so v lanskem letu imeli še manj nočitev kot leto poprej. Zasedenost je bila namreč okoli 20-odstotna, kljub temu da je regija po turističnih nastanitvenih zmogljivostih podhranjena. Ravenskim železarjem pa se je porodila ideja o malo drugačnem hostlu; med šolskim letom, ko dijaki obiskujejo nov srednješolski metalurški program na Srednji šoli Ravne, bi lahko hostel Punkl prevzel dejavnost dijaškega doma. Med počitnicami, ko dijakov ni, pa bi Punkl opravljal svojo prvotno funkcijo. Tako bi hostlu dvignili (pre)nizko zasedenost, na drugi strani pa bi ponovno obudili dijaški dom na Ravnah ter dijakom iz drugih regij omogočili obiskovanje novega srednješolskega programa, po katerem je v Metalu Ravne in Ravne Systems veliko povpraševanje.

JP