Županu Mirku Vošnerju štiri mesece pogojne zaporne kazni

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je včeraj župana občine Muta Mirka Vošnerja obsodilo na štiri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Vošner si je kazen prislužil zaradi žaljive obdolžitve Darka Sahornika na eni izmed občinskih sej.

Darko Sahornik je po tem, ko je bil po številnih ovadbah o jemanju podkupnine spoznan za nedolžnega, vložil zasebno tožbo proti županu in protikandidatu na zadnjih dveh lokalnih volitvah Mirku Vošnerju. Sahornik je tožbo proti Vošnerju vložil zaradi razžalitve na 18. redni seji občinskega sveta, kjer so 20. aprila 2017 razpravljali o znižanju komunalnega prispevka. Na občinski seji je Vošner očital Sahorniku, da je prek podjetja Riko s fiktivnimi posli zaslužil 200 tisoč evrov.

 

Sahornik se je srečeval tudi s prijavami na Komisijo za preprečevanje korupcije. glede projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Drave ter za pogodbo o skladiščenju tehnološke in strojne opreme za čistilno napravo, pri čemer gre za evropski projekt, grajen z evropskimi sredstvi. Darko Sahornik je bil s svojim podjetjem Daro, d.o.o., koordinator med občinami Zgornje Dravske doline in izvajalcem, ki je podjetje Riko.

Sodnica Marjeta Vezonik, ki je včeraj Vošnerju izrekla kazen, je izpostavila, da je Vošner vedel, da na omenjeni seji občinskega sveta ne govori resnice, da se je zavedal pomena svojih besed in da je bil njegov namen razžaliti Sahornika. Dejanje žaljive obdolžitve je Vošner po mnenju sodišča storil z direktnim naklepom, zato mu je sodnica za žaljive besede izrekla konkretno kazen. Poleg štirimesečne pogojne zaporne kazni bo moral Vošner med drugim plačati vse sodne stroške