Živa meja in moteči plakat – kličimo inšpektorja!

Medobčinski inšpektorat Koroške v vseh 12 občinah v regiji skrbi za red in upoštevanje predpisov. Lokalni inšpektorat s sedežem v Dravogradu je v minulem letu imel največ dela v občinah Prevalje in Slovenj Gradec, najbolj »priljubljena« področja obravnave pa so bile ceste, odpadki, žive meje, pitna voda, plakatiranje in odpadne vode.

Lani 422 novih primerov

Vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške mag. Jelka Klemenc v poročilu dela za minulo leto poroča, da so v letu 2016 na območju 12 koroških občin, ki so tudi ustanoviteljice inšpektorata, obravnavali 422 novih primerov, od tega veliko večino na področju inšpekcijskega nadzora ter nekaj na področju prekrškov.

Medobčinski inšpektorji se ukvarjajo z nadzorom nad varstvom okolja, urejenostjo naselij, ravnanjem z odpadki, nad ravnanjem s plodno zemljo, javnimi potmi in drugimi prometnimi površinami, nad zelenimi in drugimi javnimi površinami, objekti in napravami, nad vodnimi viri, potoki in jarki, nad odvajanjem odpadnih in padavinskih voda ter nad plakatiranjem, označevanjem cest, izobešanjem zastav in podobnimi predpisi, ki jih določijo občine ali država.

Največ težav je s Prevaljčani in Slovenjgradčani

Inšpektorat je imel največ dela v Občini Prevalje in v Mestni občini Slovenj Gradec, saj so v obeh občinah skupaj na novo začeli obravnavati 140 novih primerov od skupno 422 primerov, ki so jih zabeležili v vseh 12 občinah v regiji. V Slovenj Gradcu je bilo odprtih 79 zadev, toda le tri so ostale nerešene ob vstopu v letošnje leto. Prav tako so se v največji koroški občini skupaj z JKP Slovenj Gradec podali v akcijo pregleda ločevanja komunalnih odpadkov na ekoloških otokih. Na Prevaljah pa je z novim letom ostalo nerešenih še nekaj več primerov, in sicer 26 od skupno 61, Prevaljčanom pa sledijo občine Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Več kot 400 različnih primerov je bilo v lanskem letu za tri zaposlene inšpektorje kar velik zalogaj. Medobčinski inšpektorat pa s svojo prisotnostjo in tudi kaznovanjem vendarle prispeva k večjemu redu v našem okolju. Tudi prva inšpektorica na tem inšpektoratu je z uresničitvijo zastavljenih ciljev zadovoljna, tako pa želijo delovati tudi v prihodnje: strokovno, zakonito in hitro.

N.K.