Železarji veliko večino prihodkov ustvarijo z izvozom

Iz podatkov poslovanja Skupine SIJ, kamor spadata koroški podjetji SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems, je razvidno, da izvoz predstavlja glavnino prihodkov. Podjetja skupine so v prvem polletju 2018 poslovala bolje kot v prvi polovici prejšnjega leta.

Nerevidirani podatki poslovanja Skupine SIJ v prvem polletju letošnjega leta kažejo rast prihodkov od prodaje. »Metalurška dejavnost je v prvem polletju leta 2018 ustvarila 426,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Več kot za 37 milijonov evrov višje prihodke smo ustvarili tako na tujih kot na domačem trgu,« sporočajo. Skupaj sta metalurška in prehrambna dejavnost Skupini SIJ prinesli 13,6 milijonov evrov čistega dobička. Polletne številke so višje tudi pri samih proizvedenih količinah jekla; odlili so 260.709 ton jekla, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in proizvedli 204.342 ton gotovih izdelkov oziroma 15 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani, so sporočili iz Skupine SIJ.

Izvoz predstavlja 84,4 odstotka celotne prodaje

O pomembnosti izvoza za slovensko in posledično koroško gospodarstvo med drugim pričajo tudi rezultati poslovanja Skupine SIJ, kjer velik del prodaje v tujino beležijo ravno v podjetju SIJ Metal Ravne. »Metalurška dejavnost je v tujini ustvarila 359,8 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 84,4 odstotka celotne prodaje, kar je 23 milijonov evrov več kot lani v enakem obdobju,« sporočajo. Ključni trgi za ravenske metalurge ostajajo Nemčija, Italija in druge države Evropske unije.

Dobre poslovne rezultate v prvem polletju 2018 pripisujejo tudi ugodnemu gospodarskemu okolju. Tudi čez lužo, v Združenih državah Amerike, je Skupina SIJ ohranila stabilen, 9,1-odstoten delež v izvozu, kljub temu, da jim je ameriška vlada otežila poslovanje. Uvedba 25-odstotnih carin na uvoz jekla v ZDA je konkreten udarec za jeklarsko industrijo, a v SIJ-u so bili na neugodne ameriške ukrepe protekcionizma pripravljeni. Kot so sporočili že pred uvedbo carin, so se problema lotili proaktivno. »Oblikovali smo projektno skupino strokovnjakov, ki izvaja najrazličnejše aktivnosti, da bi uvedba carin za uvoz jekla v ZDA čim manj vplivala na uspešnost poslovanja Skupine SIJ,« je marca letos pojasnila specialistka za korporativno komuniciranje Skupine SIJ Anja Potočnik. Že med čakanjem na sprejetje so pripravljali scenarije za obvladovanje potencialnih tveganj, napovedali so tudi dialog s pristojnimi organi ZDA v Sloveniji in čez lužo.

NK