Vseh 39,6 milijona evrov za 3. razvojno os

Odgovor/popravek Ministrstva za infrastrukturo na prispevek Zakaj zamujamo vlak za evropska sredstva za 3 RO?

V finančni perspektivi 2014–2020 ima Slovenija v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike (OP EKP) res na voljo 3,24 milijarde evrov, a je za razvoj cestnega omrežja izven TEN-T omrežja predvidenih le 39,6 milijona nepovratnih evropskih sredstev. Za vsa ta sredstva je Ministrstvo za infrastrukturo v okviru priprave OP EKP predlagalo, da se namenijo za izgradnjo 3. razvojne osi, in sicer za 1. fazo 1. odseka Novo Mesto Maline, t.j. AC A2–priključek Osredek. Ta je bil namreč v tistem času že umeščen v prostor in zato z vidika Evropske komisije tudi bolj pripravljen od ostalih odsekov 3. razvojne osi.

Za projekt drugi tir smo že dobili 44,3 milijona evropskih nepovratnih sredstev, prav tako smo se prijavili na razpis za nepovratna evropska sredstva iz programa Instrumenta za povezovanje Evrope za izgradnjo tunelov. Na tem razpisu smo zaprosili za 163 milijonov evrov, pripravljamo pa tudi vlogo za pridobitev evropskih sredstev iz kohezijskega sklada. Skupaj za projekt drugi tir pričakujemo 250 milijonov evropskih nepovratnih sredstev, kar je več kot četrtina ocenjene vrednosti gradbenih del za izgradnjo drugega tira. To pa ni zgolj kaplja v morje, kot je navedeno v omenjenem intervjuju.