Vrednostne kartice za pomoč prizadetim v poplavah

Posameznikom oz. družinam, ki so bili prizadeti v neurjih in poplavah, se je Rdeči križ Slovenije namenil predati vrednostne kartice. Vrednost posamezne kartice za pomoč je 50,00 €. Vnovčljive so v trgovinah Mercator, TUŠ in Hofer.  Do pomoči je upravičen posameznik oz. družina iz prizadetih območij, ki jih je prizadela ujma z močnim vetrom, deževjem in poplavami in imajo poplavljene hiše, stanovanja in kleti. Upravičenci morajo imeti prijavljeno stalno ali začasno bivališče na prizadetem območju.

Vrednostne kartice smo razdelili po Krajevnih organizacijah RK: Črna na Koroškem, Žerjav, Mežica, Prevalje, Leše, Kotlje in Ravne na Koroškem. Prevzamejo jih lahko torej v kraju bivanja, na sedežu KORK-ov, ki so različno organizirani.

Vrednostne kartice za pomoč prizadetim v neurjih in poplavah za KO RK Ravne na Koroškem UPRAVIČENCI prevzamete vsak dan od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.00 ure na sedežu krajevne organizacije RK (UE Čečovje 12 a, Ravne).

Za vse informacije pokličite na 02 8750070 ali po elektronski pošti [email protected]

Predsednica OZ RK Mežiške doline

Koordinatorka za koroško regijo

Magdalena Piko