Več denarja za sanacijo zgornje Mežiške doline

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob vladnem obisku Koroške pojasnil, da lahko zgornja Mežiška dolina pričakuje sanacijska sredstva, ki jih država v minuliuh letih kljub zavezujočem sanacijskem odloku ni zagotovila. Skupna višina sredstev je okoli 3,5 milijona evrov.

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Minister Andrej Vizjak je danes na Koroškem pojasnil, da je v proračunih za leto 2021 in 2022 predvidenih dodatnih 3,5 milijona evrov za izvajanje sanacije s svincem onesnažene zgornje Mežiške doline. V preteklih letih država namreč ni dosledno izplačevala sanacijskih sredstev Mežici, Črni na Koroškem in območnemu NIJZ, višina teh neizplačanih sredstev pa znaša okoli 3,5 milijona evrov.

Prav prva vlada Janeza Janše je bila tista, ki je sanaciji Mežiške doline namenila posebno pozornost, saj je bil decembra 2007 sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, sanacijski program pa se bo iztekel leta 2022. V tem času pa je bilo za sanacijo okolja v tej dolini predvidenih skupno 13,4 milijona  evrov. V različnih vladah je v nekaterih letih prišlo do posameznih zastojev pri uresničevanju tega progama.

Za okolje zgornje Mežiške doline je pomemben vsak evro, pritok manjkajočih 3,5 milijonov evrov pa bo občinama in NIJZ-ju znatno pomagal pri izvajanju sanacijskih ukrepov. Rezultati 15-letnega sanacijskega programa pa so po besedah Vizjaka vzpodbudni in dobri.