Včeraj so bili sodelavci Skupine SIJ v okviru 4. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo znova aktivni kot prostovoljci v lokalni skupnosti

Sodelavci družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ SUZ, SIJ ZIP center in SIJ d.d. iz Skupine SIJ so včeraj z različnimi prostovoljskimi trajnostno naravnanimi dejavnostmi v okviru 4. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo pod sloganom »Jeklene vezi med nami« delali dobro za skupnosti na Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani. Kar 133 prostovoljcev, med njimi tudi športniki iz klubov, ki jih sponzorira Skupina SIJ, je podarilo več kot 270 ur prostovoljnega dela in prispevalo k ne samo bolj urejeni, temveč tudi trajnostno naravnani okolici. Nagrajeni so bili s prisrčnimi in toplimi nasmehi predstavnikov ranljivih skupin, s katerimi so ponovno utrjevali že spletene vezi ter razveseljevali drug drugega.

 

Včeraj so bili sodelavci Skupine SIJ v okviru 4. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo znova aktivni kot prostovoljci v lokalni skupnosti. S svojim časom, rokami, energijo in znanjem so polepšali dan svojim sokrajanom oziroma urejali okolje, v katerem delajo in živijo tudi zaposleni z družinami. Pridružili so se jim tudi športniki iz klubov, ki jih podpira Skupina SIJ: HDD SIJ Acroni Jesenice, PK Fužinar, OK Fužinar in OK Prevalje ter NTK Fužinar.

»Navdihnjeni z izjemno domačo vrsto čebel, kranjsko sivko, smo se v letošnji Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo odločili vključiti tudi aktivnosti, povezane s čebelami. Čistost čebeljega medu je namreč pokazatelj čistosti okolja. V Skupini SIJ bomo svoje trajnostne zaveze, zapisane v strategijo in načrt razogljičenja, izkazovali tudi z namestitvijo čebel na zemljiščih naših družb oziroma v bližnji okolici in s sajenjem medovitih rastlin. Svoja prizadevanja za zmanjševanje vplivov na okolje pa bomo med drugim preverjali tudi z analizami medu, in sicer v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije,« je pojasnila mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ.

Na Ravnah na Koroškem so prostovoljci skupaj z otroki iz OŠ Juričevega Drejčka na ustvarjalnih delavnicah barvali cvetlične lončke in vanje posejali medovite rastline ter se družili pri športnih igrah. Z varovanci VDC Ravne na Koroškem so posadili medovito drevo in jim pomagali pri njihovem delu. V okviru delovne akcije so barvali ograje na občinski pešpoti od zdravstvenega doma na Javornik.

»Zavedamo se, da smo z lokalno skupnostjo na Koroškem, v kateri delamo in v kateri živijo naši zaposleni z družinami, neločljivo povezani Eden izmed načinov sodelovanja je tudi današnja akcija. Da bodo naše vezi še naprej trdne kot jeklo, smo jih letos utrjevali na najlepši možen način, saj smo z zasaditvijo medovitih rastlin naše druženje letos še posebno trajnostno obarvali,« je povedal Jernej Močnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne»Naše prostovoljske aktivnosti smo letos usmerili predvsem v pomoč domačim čebelam, kranjskim sivkam, ki z opraševanjem in medom pomembno prispevajo k zdravju celotne lokalne skupnosti in našega planeta, k čemur smo trdno zavezani tudi v naši družbi in celotni Skupini SIJ,« je povedal Matjaž Hudopisk, tehnični direktor SIJ Ravne Systems.

 

»Verjamemo, da lahko moč sodelovanja spremeni dojemanje samega sebe ter pomaga otrokom in odraslim ustvarjalno in poklicno napredovati. Zato smo navdušeni in hvaležni, da smo lahko del širše družine Skupine SIJ, ki z nami deli svoje vrednote, zanos, vizijo in cilje,« je bila navdušena nad večletnim sodelovanjem mag. Vesna Lujinović, ravnateljica OŠ Juričevega Drejčka.                                                        

Tudi na Jesenicah in na sedežu Skupine SIJ v Ljubljani so potekale podobne prostovoljske, povezovalne in trajnostno naravne aktivnosti, ki utrjujejo povezanost družb in zaposlenih Skupine SIJ z okoljem, v katerem delujejo njene družbe. Na dosedanjih treh Dnevih sodelovanja z lokalno skupnostjo (vmes je bil zaradi pandemije koronavirusa dvakrat odložen) so v Skupini SIJ skupnostim na Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani podarili že skoraj 1.100 prostovoljskih ur, v akcijah na vseh treh lokacijah pa je sodelovalo približno 540 prostovoljcev.

V letošnjem letu v Skupini SIJ načrtujejo prizadevanja pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi še nadgraditi. Vzpostavili bodo novo politiko vključevanja in komuniciranja z lokalnimi skupnostmi, podprto s konkretnim akcijskim načrtom. To jim bo omogočalo še bolj poglobljeno razumevanje potreb lokalnih skupnosti na različnih področjih (družbene aktivnosti, okoljevarstvo itd.), ki so tudi pomembni koraki k ciljem, katerim se je Skupina SIJ zavezala v svoji strategiji trajnostnega razvoja do leta 2030: »Spoštovali bomo lokalne skupnosti in sodelovali, zanje ustvarjali vrednost in pomagali povečevati kakovost bivanja,« strateške cilje skupine povzema Sara Wagner.