Varno na kolesu

V tem šolskem letu bo v okviru programa Varno na kolesu sodelovalo več kot 130 osnovnih šol, od tega jih bo glavnina v sklopu »POSTAJAM KOLESAR« še dodatno utrjevala znanje o prometnih pravilih za prihajajoči kolesarski izpit. Prav tako zajetno število pa se jih bo posvetilo nalogam razpisa »AKTIVNO NA KOLESU«. 

Ob iztekajoči se kolesarski sezoni organizatorji programa na podlagi nacionalne statistike ugotavljajo, da imamo na področju ozaveščanja o varnosti še veliko priložnosti za izboljšave. Po podatkih nacionalne prometne statistike se v primerjavi s preteklimi leti postopoma zmanjšuje število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev ter hujšimi oz. lažjimi telesnimi poškodbami. Manj optimističen je podatek o nesrečah s smrtnim izidom, ki se z leti povečujejo.
Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, je ob zaključku zbiranja prijav povedala: »Na podlagi večletnega ocenjevanja nalog pri mladih ugotavljamo pozitiven premik glede vključevanja kolesa v okviru šolskih vsebin. Program Varno na kolesu je zrasel iz majhne kolesarske pobude k varni vključitvi najmlajših v promet. Glavnina šol ostaja in sodeluje z nami že vrsto let. Učitelji so izjemno pomembni prenašalci prometnih vsebin ter spodbujanja trajnostne mobilnosti med mladimi. O tem se jim tudi v imenu našega projekta iskreno
zahvaljujem. To, da imamo priložnost spremljati spremembe v razmišljanju mladih generacij, je privilegij in obenem potrditev, da s programom pozitivno spodbujamo mlade kolesarje in tiste, ki bodo to v pravem pomenu besede šele postali, k varni in odgovorni vključitvi v promet.
«