V Slovenj Gradcu z AQUALATIO BUS-om na bazen

Mestna občina Slovenj Gradec  občankam in občanom, ki žive na skrajnih obrobjih primestnih naselij Slovenj Gradca, od 12. julija 2022 do 25. avgusta 2022, omogoča brezplačen prevoz z AQUALATIO BUS-om do bazenskega kompleksa AQUALATIO Slovenj Gradec.

 

V Mestni občini Slovenj Gradec so se odločili, da bodo poskusili občankam in občanom z brezplačnim AQUALATIO BUS-om v kar največji meri omogočiti čim lažji dostop do pomembne nove pridobitve v mestu – bazenskega kompleksa AQUALATIO Slovenj Gradec, v katerem so kopalno sezono začeli na rojstni dan zavetnice mesta, svete Elizabete,  7. julija.

Kljub omejenim proračunskim sredstvom so oblikovali kar se da podobne dolžine relacij po vseh vaških skupnostih, s katerimi so poskušali zajeti čim več občank in občanov.

Glede na to, da je čas šolskih počitnic, so imeli v mislih predvsem šoloobvezne otroke in mlade, ki lahko gredo na bazen tudi sami, brez spremstva staršev, torej tudi v času, ko so njihovi starši ali skrbniki na delu. Ocenili so, da lahko tisti pripadniki te populacije, katerih bivališče je od bazena oddaljeno manj kot štiri kilometre, na bazen in potem nazaj domov pridejo tudi peš ali s prevoznim sredstvom, ki ga imajo na voljo (kolo, skiro ipd.).

Tako so brezplačne avtobusne prevoze zastavili tako, da z njimi pokrijejo predvsem od mestnega središča bolj oddaljena naselja, postajališča pa razporedili tako, da tudi za tiste, ki žive na skrajnih obrobjih primestnih naselij, niso oddaljena bolj kot bazen za tiste, ki žive na območju mesta Slovenj Gradec, ki v shemo brezplačnih prevozov za kopalce ni zajeto.

Z brezplačnimi avtobusnimi prevozi, ki jih bodo omogočali v času od 12. julija 2022 do 25. avgusta 2022, bodo z bazenskim kompleksom AQUALATIO Slovenj Gradec povezali vse vaške skupnosti. Na linijah AQUALATIO BUS-ov, kakor so poimenovali avtobuse, ki bodo potnike brezplačno prepeljali do bazenskega kompleksa in nazaj domov, bo skupno 42 postajališč. Prevoze bo opravljalo podjetje Plamen, d. o. o., ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega povabila k oddaji ponudb.

Iz Sel, Vrh, Grajske vasi, Sv. Ane, Pameč in Trobelj se bodo občanke in občani brezplačno do bazena in nazaj lahko peljali ob torkih, z območja Razborja, Raduš, Podgorja, Šmiklavža in Šmonove vasi ob sredah, z območja Brd, Turiške vasi, Tomaške vasi, Žabje vasi, Mislinjske Dobrave, Šmartna, Golavabuke in Gradišča pa ob četrtkih.

Na avtobusih bo prostora za 20 oseb. Vse, ki se bodo odločili za brezplačni avtobusni prevoz do bazena, pa opozarjajo, da se bodo vozniki natančno držali voznega reda, zato je pomembno, da potniki na postajališča pridejo pravočasno.

Relacije, po katerih bodo vozili AQUALATIO BUS-i, in postajališča na njih so razvidna iz kart, ki so objavljene na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, v priponkah pod besedilom. Tam so tudi natančni vozni redi za vsa postajališča in vse relacije. Na vseh postajališčih bodo postavljene tudi table z voznimi redi.

V Mestni občini Slovenj Gradec verjamejo, da bodo s to potezo marsikomu polepšali poletne dni ter prijetna doživetja omogočili tudi mnogim, ki bi bili sicer zanje prikrajšani.

ŠCSG_AquaBus_Vozni_Red_Celotna_Tisk(.pdf, 10,44 MB) – 110

ŠCSG_AquaBus_Vozni_Red_Tisk(.pdf, 42,37 MB) – 79