Uspešno poslovanje odrezane regije

Pregled stanja slovenskih regij s strani Gospodarske zbornice Slovenije vliva upanje v lepšo prihodnost in razvoj regije. Opazna sta gospodarska rast in uspešno poslovanje regije, prav tako je na Koroškem opažena najhitrejša rast industrije v zadnjih treh letih, so zapisali v reviji Glas gospodarstva.

Hitra cesta do lepšega življenja

V reviji Gospodarske zbornice Slovenije, ki nosi naslov Glas gospodarstva, so predstavili poslovne rezultate posameznih regij v zadnjih desetih letih. Kazalniki preteklih let kažejo uspešno poslovanje podjetij v regiji in rast gospodarstva na Koroškem, kar regiji vliva upanje v razvoj. Predvsem pereča tema je katastrofalna prometna infrastruktura, o kateri je za Glas gospodarstva razmišljala tudi direktorica GZS OZ Koroška Aleksandra Gradišnik, ki je dejala, da »rast gospodarstva obeta nove projekte, ki pa so poleg procesov internacionalizacije in digitalizacije tesno povezani tudi z uresničitvijo projekta izgradnje sodobne prometnice na celotnem severnem kraku 3. razvojne osi, kar bo omogočalo nova vlaganja in zaposlitve ter boljše eksistenčne pogoje za vse prebivalce regije«.

Produktivnost dela je poleg zasavske regije v zadnjih desetih letih porasla tudi na Koroškem, in sicer za 5,4 odstotka. Ta se meri prek kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega. Pozitivni trendi vplivajo tudi na večjo zaposlenost prebivalstva ter višje povprečne bruto plače. Še vedno pa so le-te pod slovenskim povprečjem, vedno več Korošcev pa išče službo in boljše življenje v sosednji Avstriji.

Vir: GZS, Glas gospodarstva

Uspešna podjetja na Koroškem

Uspešnih podjetij na Koroškem ni moč prešteti na prste ene roke, veliko je uspešnih srednjih, malih in mikropodjetij. Gospodarska zbornica je za vsako regijo posebej izbrala tri najboljša podjetja glede na rast čistega dobička in tri podjetja po rasti prihodkov od prodaje. Obrazložili so tudi kriterij izbora: »Dvesto največjih gospodarskih družb po merilu čistih prihodkov od prodaje na osnovi nekonsolidiranih in nerevidiranih finančnih podatkov o poslovanju za leto 2016. Znotraj tega nabora so bile določene tri družbe z najvišjo relativno (v %) rastjo po kriteriju neto dobička in prihodkov od prodaje.«

Po rasti čistega dobička najvišje kotirajo podjetja Dorninger Hytronics, SGP Pokeržnik in Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, po rasti prihodkov pa Sodalis, Centernorma ter Zollern. Več podrobnosti o Koroški in preostalih slovenskih regijah pa izveste na tej povezavi: https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2017-julij-avgust/8-13-poslovanje-regij.pdf

Vir: GZS, Glas gospodarstva

NK