Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na ravnanje z živalmi v vročih dneh

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova opozarja na ravnanje z živalmi v vročih dneh. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoza živali v nočnem času.

 

Po nekaj tednih nižjih temperatur so se vrnili toplejši dnevi in nov vročinski val ob tem velja
poudariti, da je skrb za zdravje vseh živali v poletnih mesecih izredno pomembna. Vsaka
živalska vrsta je razvila vrsti značilen način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj. Naloga skrbnika živali pa je, da pozna način in živali zagotavlja pogoje, v katerih bo lažje prenašala visoke temperature.

Eden ključnih pogojev, ki ga morajo lastniki ali oskrbniki zagotoviti, je zadostna količina vode. Pomemben dejavnik tveganja je tudi neposredna izpostavljenost soncu. Zato je nujno, da se živalim, ki so nameščene na prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco. Ta je lahko bodisi naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški). Posebno pozornost je treba nameniti živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem. Rejnim živalim, ki stalno bivajo v objektih, je treba pri visokih zunanjih temperaturah zagotoviti ustrezno zračenje, ki preprečuje prekomerno povišanje temperature v prostoru in zagotavlja boljšo kakovost zraka.

Prav tako je treba posebno pozornost nameniti rejnim živalim v prevoznih sredstvih. Če je le mogoče, se prevozom živali pri temperaturah nad 30 °C popolnoma izognemo. Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, namreč ne sme preseči 35 °C. To je na prevoznih sredstvih, ki niso klimatizirana, težko ali nemogoče doseči pri zunanjih temperaturah, višjih od 35 °C. Zato je načrtovanje poti izjemnega pomena. Z ustreznim načrtovanjem odhoda v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči in z ustreznim načrtovanjem postankov, je mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cesti ob morebitnih zastojih.

Visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke. Tudi oni naj imajo ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor. Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo samih v parkiranih vozilih, usodni zanje pa so lahko tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco. Visoka temperatura lahko pri živali povzroči vročinski udar, kar se nemalokrat konča s poginom živali. Ob vročinskem udaru moramo prizadeto žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z mlačno vodo (tuš, gumijasta cev, reka, jezero, morje in podobno), glavo naj ima dvignjeno. Ko žival ohladimo, je potrebno poiskati veterinarsko pomoč.

Prav tako opozarjamo na določbe Zakona o zaščiti živali, ki urejajo prireditve z živalmi. 14.a člen določa, da je dovoljeno uporabljati živali na javnem zbiranju ali snemanju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za prepovedano ravnanje iz 15. člena tega zakona ter jim je zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede na vrsto živali. Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti iz prejšnjega odstavka ogrožena dobrobit živali, (npr. napor, dolgotrajnost, izčrpanost) mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila.

Zato pozivamo organizatorje različnih prireditev, v katerih sodelujejo ali so prisotne živali, da prilagodijo čas prireditve tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim
temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam, saj je to v nasprotju s 15.
členom Zakona o zaščiti živali. Pozivamo tudi organizatorje, da so zelo pozorni, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste vode.