»Tretja razvojna os je nacionalni in ne samo koroški interes«

Včeraj dopoldne so v Kulturnem centru Ravne ponovno zaplapolale aktivistične zastave Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Z dogodkom Ambasadorji Hoč’mo cesto, ki sta se ga udeležila tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo RS Jure Leben, so podelili nazive Ambasadorjev 3. razvojne osi, ob tem pa so s strokovnim posvetom opozorili vlado, da Korošci kljub pozitivnim premikom k realizaciji gradnje hitre ceste v letošnjem letu še vedno mislijo resno.

Z udarnim sloganom Mladinske iniciative za 3. razvojno os »Hoč’mo cesto!« je Jurij Berložnik pozdravil zbrane v mali dvorani Kulturnega centra na Ravnah na Koroškem, s »koroško himno« – skladbo Ibržnik je Korošce in goste iz Ljubljane nagovoril tudi kantavtor Milan Kamnik. Po aktivističnem in sporočilnem začetku dogajanja je koordinator Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik izrazil zadovoljstvo ob premikih, ki so se zgodili v letošnjem letu, opozoril pa je na zamujanje pri dogovorjenih terminih izvedbe posameznih postopkov.

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je dejal, da vlada dela vse, da bi se postopki začeli še v mandatu Stranke modernega centra. Že nekoliko izrabljeni stavki, praktično uporabni za težavo na vseh ravneh družbe. Besede Brgleza lahko navežemo na besede iz ust enega največjih strokovnjakov za ceste v Sloveniji, Gregorja Ficka, ki je postopke gradnje koroške hitre ceste primerjal s pomursko. Tudi Pomurci so se srečevali z veliko državno apatijo, po preboju, ki so ga dosegli s složnostjo in enotno željo, pa so se zadeve v celoti razvile in odvile v štirih letih, danes pa se Pomurci vozijo po avtocesti. Če so Pomurci do avtoceste prišli po le štirih letih od uspešnih pogajanj in protestov, SMC pa je na oblasti že štiri leta, vlada očitno ne dela čisto vsega, da bi Koroško po več desetletjih želja in pogajanj le povezali s preostalo Slovenijo – regija še vedno čaka na preboj skozi trd vladni zid, ki so ga postavili pri Šentrupertu. Ficko je v svojem razmišljanju ob strokovnem posvetu »Kako bomo pripeljali 3. razvojno os na Koroško?« dejal, da mora biti složnost med Korošci maksimalna, le tako lahko regija uspe na način, kot je to uspelo Pomurcem.

Na strokovnem posvetu so sodelovali še direktorica GZS OZ Koroška Aleksandra Gradišnik, predstavnik Mladinske iniciative Andrej Grobelnik, državni sekretar Jure Leben, Peter Gabrijelčič s Fakultete za arhitekturo UL in odgovorni projektant za umeščanje 3RO na Koroškem Dušan Ogrizek. Vsi sodelujoči na posvetu so bili enotnega mnenja, da hitra cesta ni pomembna le za tekoč promet na Koroškem, ampak ima precej bolj pomembno vlogo pri razvoju Slovenije. »Tretja razvojna os je nacionalni in ne samo Koroški interes,« je dejal Gabrielčič. Med drugim so izpostavili decentralizacijo, razvoj gospodarstva in omilitev izseljevanja Korošcev iz regije. »Demografska slika Koroške ima obliko žare,« je dejal Andrej Grobelnik, kar pomeni, da se prebivalstvo vedno bolj stara. Gradišnikova je opozorila, da je na Koroškem zaradi neprimerne cestne infrastrukture premajhna moč zaposlovanja, ki izvira iz izpraznjenega bazena delovne sile, ki ga regija ponuja gospodarstvu. Rast gospodarstva, ki bi jo cesta pripeljala na Koroško, pa bi poplačevala stroške, ki bodo nastali z gradnjo le-te.

Leben je na posvetu pojasnil tudi način financiranja projekta, in sicer, kot pravi, je financiranje 3RO v DARS-ovem šestletnem finančnem planu, o tem, kako bo država čim bolj zmanjšala poroštvo, ki ga bo dala DARS-u, pa razmišlja Ministrstvo za finance RS. »Naloga Korošcev je, da pride do operativnih premikov na terenu, naloga države pa, da zagotovi dolgoročno financiranje,« je dejal Leben.

S podelitvijo nazivov Ambasador Hoč’mo cesto je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os izrazila zahvalo najpomembnejšim akterjem, ki so prispevali k temu, da se je projekt premaknil v pravo smer. Prejemniki nagrad so Gregor Ficko, Milan Kamnik, Janez Bijol, France Križanič, Ciril Horjak, Mojca Kert, Boštjan Gorjup, Koroško filatelistično društvo, glasbena skupina Mi2 in GZS OZ Koroška.

JP