Tihotapska pot preko Koroške

Na avstrijskem Koroškem so prijeli državljana Romunije, ki je z avtobusom preko Avstrije v Italijo želel pretihotapiti pse, prepovedane droge in 75 tisoč cigaret. Tihotapljenje tobaka in tobačnih izdelkov iz manj razvitih držav v evropske države postaja zaradi vedno višje cene le-teh vedno bolj dobičkonosno in priljubljeno, iz držav južnega Balkana cigarete tihotapijo tudi na slovensko Koroško.

Osem psov prevažal pod katastrofalnimi pogoji

Na območju avstrijske Koroške, med Celovcem in Beljakom, so avstrijske oblasti med rutinskim pregledom romunskega turističnega avtobusa, namenjenega v Italijo, našle pravi tihotapski zaklad. Po pregledu avtobusa z rentgenom za tovorna vozila so odkrili osem psov, ki so jih na avtobusu prevažali pod katastrofalnimi pogoji, psi so bili poleg tega tudi podhlajeni in podhranjeni.

Ko so avtobus pregledali še s policijskim psom, je ta pri Romunih izvohal še okoli 75 tisoč pretihotapljenih cigaret in prepovedane droge. Pretihotapljene cigarete postajajo vedno bolj priljubljene v evropskih državah, saj le-te vsako leto višajo trošarine na tobačne izdelke, cigarete, ki iz manj razvitih držav, kjer je kupna moč nižja, prihajajo na evropski trg, pa so mnogo cenejše. Ker je 28-letni Romun v preteklosti že tihotapil pse in cigarete so ga avstrijske oblasti aretirale.

Tihotapci zaslužijo, kadilci prihranijo

Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je priljubljena regija za trgovanje s tobačnimi izdelki tudi slovenska Koroška. V primerjavi z osrednjo Slovenijo je povprečna bruto plača Korošca nižja za skoraj 300 evrov, cena cigaret pa je na vsakem prodajnem mestu v državi enaka, zato je koroška regija bolj nagnjena k zatekanju na črni trg po tobačne izdelke. Kar deset odstotkov vseh prodanih tobačnih izdelkov na slovenskih tleh je produkt črnega trga.

Dostopnost izdelkov s črnega trga ni problematična, saj je na Koroškem relativno veliko tovornega prometa z Balkana zaradi velikih industrijskih podjetij, kot sta Železarna Ravne in TAB. Posamezni vozniki tovornjakov imajo že kar stalne stranke, ki cigarete iz Bosne in Hercegovine ter drugih držav Balkana naročajo zase ali za preprodajo. Drugi viri cigaret pa so številni delavci, zaposleni pri koroških podjetnikih, ki ob koncu tedna odhajajo domov v Bosno in Hercegovino, ob vrnitvi na Koroško pa prinesejo še kakšno »šteko« cigaret viška. Tako si pač popravijo sicer skromen standard.

NK