Svinčena zemlja na otroških igriščih

Po izredni seji občinskega sveta v Črni na Koroškem se je včeraj o problematiki s svincem onesnažene Zgornje Mežiške doline govorilo še na redni seji občinskega sveta Občine Mežica. Svetniki so obravnavali poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izpostavljenih območjih in prioriteti sanacije le-teh. V prvi vrsti za sanacijo so otroška igrišča.

Otroci so za negativne posledice svinca zelo dovzetni

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne, je po junijskem sestanku sodelujočih partnerjev pri izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini pripravil predloge sanacijskih ukrepov, ki določajo sanacijo najbolj nujnih in izpostavljenih območij. V prvi vrsti so to otroška igrišča, saj so otroci, kot poroča NIJZ, na negativne posledice svinca zelo dovzetni.

[Absorpcija svinca pri malem otroku je večja in je prehod v kri zaradi tega večji. Absorpcija zaužitega svinca pri otroku je 50 %, pri odraslem le 10 %. 99 % vnosa svinca pri odraslih osebah zapusti telo v nekaj tednih. Pri otrocih je ta delež le 32 %. Zaradi tega že mala količina svinca pri otroku lahko privede do zdravstvenih problemov.]

V pripravljenem seznamu so opredelili lokacije otroških igrišč in majhnih makadamskih površin v območjih največje naselitve. Opredelili so tudi lokacije z visoko ocenjenim tveganjem, kjer v preteklosti zaradi zasebnega lastništva oziroma drugih razlogov ukrepi niso bili izvedeni.

»Igrišče na Poleni ni primerno za igro.«

Igrišče na Poleni (Foto: Facebook)

Tako je NIJZ po meritvah vsebnosti nevarnih anorganskih snovi v tleh zapisal v poročilu. Vrhnji sloj tal je bil na tem igrišču pred leti že saniran, vendar so rezultati še vedno slabi, v vzorcih so odmerili visoke količine svinca, cinka in kadmija. Vrednosti svinca in cinka so zaskrbljujoče tudi v zemlji na igrišču mežiškega vrtca, na obeh igriščih pa je treba zamenjati oziroma sanirati zgornjo plast zemlje.

Igrišče na Poleni (Vir: NIJZ)
Igrišče mežiškega vrtca (Vir: NIJZ)

V Črni na Koroškem je problematično igrišče v Rudarjevem, ki so ga stanovalci uredili sami, igrišče niti ni ustrezno urejeno. Tudi na tem mestu so izmerili visoke vrednosti svinca, cinka in kadmija, poleg nevarnosti zastrupitve pa zaradi neurejenosti obstaja tudi možnost poškodb.

Igrišče Rudarjevo v Črni na Koroškem (Vir: NIJZ)

JP