Socialnega podjetništva na Koroškem skorajda ni

Govora o socialnem podjetništvu, ki zaposluje težje zaposljive oziroma ljudi iz ranljivih skupin, na Koroškem ni veliko. Tudi podjetja s takšno obliko organizacije je moč prešteti na prste ene roke. Po podatkih ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je na območju Koroške registriranih šest organizacij z statusom socialnega podjetja, po podatkih Slovenskega foruma socialnega podjetništva pa samo tri.

Kaj je socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Poslanstvo organizacij s statusom socialnega podjetja je, da imajo ključno vlogo pri reševanju predvsem socialnih in gospodarskih problemov na inovativen način. Takšna organizacija ustvarja nova mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti, kljub temu pa normalno deluje in posluje na trgu. V nasprotju z običajnimi oblikami podjetij, ki so na trgu izključno z namenom ustvarjati dobiček, socialna podjetja dobička praviloma ne delijo, pač pa ga vračajo nazaj v podjetje. Takšno obliko organizacije lahko imajo samostojni podjetniki, družbe z omejeno odgovornostjo, društva, zavodi in zadruge.

Na Koroškem le trije primeri socialnega podjetništva

Po podatkih ministrstva za gospodarski razvoj je na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in upravnih enotah na območju Koroške registriranih šest organizacij s statusom socialnega podjetja, na spletni strani Slovenskega foruma socialnega podjetništva pa navajajo, da so na območju Koroške tovrstne delujoče organizacije samo tri. Družba z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja, ki deluje na Koroškem, je EUDOM, ki se ukvarja z energetskim svetovanjem, prav tako pa v družbi prodajajo, kupujejo, menjujejo in podarjajo stare knjige, stare računalnike ter avdio- in videoopremo, ki jo odkupujejo po simboličnih cenah ter jo posodobljeno in uporabno vračajo na trg. Tak status ima tudi Slokva, zavod iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, ki z delom in distribucijo živil pomaga lokalnim kmetom. Poudarjajo, da so se zavezali k vlaganju dobička izključno v razvoj in odpiranje novih delovnih mest za ljudi iz ranljivih skupin. Tretja in zadnja organizacija, ki jo v evidenci navaja Spletni forum socialnega podjetništva, pa je Ekološka zadruga s Prevalj, ki ima po podatkih baze podjetij bizi.si tudi dva zaposlena.

Vir: Slovenski forum socialnega podjetništva

Socialno podjetništvo lahko blaži probleme na področju sociale

Velik del stopnje brezposelnosti predstavljajo prav ljudje, ki se težje zaposlijo v običajnih podjetjih, kjer imajo večinoma prednost mladi, zdravi in izobraženi. Podjetja, zadruge, zavodi s statusom socialnega podjetja pa poskrbijo, da se ljudje, ki prihajajo iz ranljivih skupin, lažje zaposlijo in se s tem normalno vključijo v družbo. Gre predvsem za zaposlovanje invalidov, ljudi s posledicami fizičnih ali duševnih okvar, ljudi iz raznih  robnih družbenih skupin, kot so migranti, odvisniki in drugi. Formula delitve dobička, ki ne sme presegati 20 % vsega ustvarjenega dobička v določenem letu, pa očitno ne diši skoraj nobenemu podjetniku na območju Koroške. Čeprav lokalne in državne ustanove za določene projekte socialno podjetništvo podpirajo s subvencijami in nepovratnimi sredstvi, pa za to obliko organiziranosti na Koroškem skorajda ni zanimanja.

N.K.