Slovenska policija opozarja na lažno, zlonamerno elektronsko sporočilo

Ste prejeli takšno obvestilo iz Europola ali Policije? Gre za lažno, zlonamerno elektronsko sporočilo, zato ga izbrišite.
Tovrstna elektronska sporočila so v zadnjem obdobju zelo pogosta, pri čemer pa spletni goljufi z uporabo imen in simbolov javnih institucij želijo vzpodbuditi strah in s tem večji odziv prejemnikov, z namenom vzpostavitve kontakta ter v nadaljevanju tudi finančnega oškodovanja.
Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, vam svetujemo, da se nanj ne odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala, pošiljatelja pa blokirate.
Slovenska policija