Povezana Koroška za maksimalni učinek 3. razvojne osi

Gospodarski forum na Kopah je odprl tudi debate o težko pričakovani koroški hitri cesti. Predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno os sta problematizirala odrezanost Koroške ter pozvala regijo, da se združi in pripravi strategijo, ki bo maksimalno izkoriščala infrastrukturno pridobitev.

Minuli petek je na Kopah potekal 2. gospodarski forum, ki pa seveda ni minil brez velikega poudarka na koroški cestni infrastrukturi in težko pričakovani 3. razvojni osi, ki je, kot kaže, tik pred začetkom realizacije. Med številnimi sodelujočimi sta bila tudi predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik, ki sta zbranim predstavila ključne probleme na področju prometne odrezanosti Koroške iz vidika mladinske politike.

Aktualno situacijo in problematiko regije sta Verhovnik in Grobelnik podkrepila s podatki o demografskem deficitu mladih, ki se kaže predvsem s pojavom »bega možganov«. »Za ta namen Mladinska iniciativa vsem deležnikom na Koroškem predlaga sprejem strategije razvoja, ki bo poiskala rešitve za zajezitev deficita prebivalstva in to predvsem s konkretnimi ukrepi na področju zaposlitvene in stanovanjske problematike,« so zapisali v sporočilu za javnost. Med drugim so ponovno opozorili na pomanjkanje čezmejnega povezovanja z Republiko Avstrijo pri iskanju rešitev za krepitev prometnih komunikacij.

»Mladinska iniciativa za 3. razvojno os poziva vse ključne deležnike v regiji, lokalne skupnosti, gospodarstvenike, obrtnike, nevladni sektor, da je nujna priprava konkretnih ukrepov strategije razvoja Koroške, z namenom maksimalnega izkoristka prihoda 3. razvojne osi v regijo. Samo povezana Koroška bo žela sadove uspeha,« se je glasilo glavno sporočilo Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Uspeh je v povezovanju in sodelovanju, menita Verhovnik in Grobelnik, ob tem pa izpostavljata, da se bo morala regija na hitro cesto pripraviti s strategijo, da bo lahko dosegla maksimalni učinek velike infrastrukturne pridobitve.

NK