Posledice vetroloma najhujše na Koroškem, občani sedmih koroških občin lahko podajo vloge o škodi

Občani sedmih koroških občin imajo možnost, da oddajo vloge o škodi, ki jo je minuli teden povzročil obsežen vetrolom. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva SiDG, naj namesto sanacije državnih gozdov priskoči na pomoč zasebnikom.

Vetrolom, ki je minuli teden divjal po Koroškem, je največje posledice pustil v Črni na Koroškem. Družba Slovenski državni gozdovi ocenjuje, da škoda znaša okoli 20 tisoč kubičnih metrov uničenega lesa. Najbolj prizadeti so gozdovi na Ludranskem vrhu, kjer je vetrolom poškodoval tudi Najevsko lipo, v Koprivni in na območju Olševe. Po ocenah SiDG je tam poškodovanih do 80 odstotkov dreves.

Škodo vetroloma so zabeležili v 44. občinah po vsej državi, posledice vetroloma so vidne v praktično vseh koroških občinah. Prebivalci Črne na Koroškem, Dravograda, Mežice, Mislinje, Radelj ob Dravi, Ribnice na Pohorju in Raven na Koroškem imajo možnost, da izpolnejo vlogo o škodi na zemljiščih in infrastrukturi, ki lahko rezultira celo v državni finančni pomoči pri sanaciji, a kot nas uči preteklost in minule naravne katastrofe, ocena škode ostane le statistika. Uprava RS za zaščito in reševanje pa ob začetku ocenjevanja škode poziva občine, da čimprej pripravijo ocene poškodovanega občinskega imetja.

Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pa je v tem tednu podal zanimiv predlog upravljalcu državnih gozdov SiDG, da omeji sečnjo in sanacijo državnih gozdov ter se naj raje fokusira v pomoč pri sanaciji zasebnih gozdnih površin. Zasebniki se namreč srečujejo z veliko večjo stisko kot država, vetrolom jim je uničil poglaviten vir dohodka. Med velikimi količinami podrtega drevja je mnogo povsem uničenega, stroški sanacije so veliki, odkupne cene lesa pa so že po lanskem decembru zaradi velike ponudbe in posledično manjšega povpraševanja precej nizke. Med drugim so predlagali tudi povračilo trošarin za energente, ki jih lastniki gozdov porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, so sporočili iz KGZS, državo pa pozivajo, da se takoj loti tudi obnove gozdnih cest.

JP