Poslanka Alenka Helbl je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z LGBTQ ideologijo v slovenskem šolskem prostoru

V prostorih Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi, soba 201, je s februarjem odprta poslanska pisarna koroške poslanke Alenke Helbl. Z občani sem bo srečala vsak drugi ponedeljek v mesecu od 10.-12. ure in od 15. do 17. ure. Poslanska pisarna bo prvič odprta v ponedeljek, 13. februarja 2023. 

Poslanka Alenka Helbl je ta teden na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z LGBTQ ideologijo v slovenskem šolskem prostoru.

Celotno vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Slovenski šolski prostor ni zgolj prostor, v katerem otroci prejemajo znanje, temveč je tudi prostor, v katerem so vzgajani. In ker Ustava Republike Slovenije otrokom v prvem odstavku 56. člena zagotavlja posebno varstvo in skrb, človekove pravice pa uživajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo, je tako izjemnega pomena, kakšnega izobraževanja in kakšne vzgoje je otrok deležen v posameznih letih obiskovanja vrtca in šole v okviru javnega izobraževalnega programa.

Vpliv in pravica do odločanja glede zgoraj navedenega morata in smeta biti tudi v domeni staršev. Ustava Republike Slovenije v 54. členu staršem zagotavlja pravico in dolžnost, da svoje otroke vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo, v 41. členu pa, da versko in moralno vzgojo otrokom zagotavljajo v skladu s svojim prepričanjem.

Brez vnaprejšnjega obsojanja in kazanja s prstom, češ, ste nestrpni in ne sprejemate različnosti, bi glede na zgoraj navedeno želela izpostaviti vprašanje vključevanja LGBTQ ideologije v slovenski šolski prostor. Dejstvo je, da se to že dogaja na več ravneh – preko poučevanja glede spolne vzgoje, preko vnosa teh vsebin v različne druge predmete, preko delavnic, ki jih izvedejo zunanji izvajalci, preko delavnic, ki jih izvedejo zaposleni.

Kako bo Vlada RS zagotovila izvrševanje zgoraj navedenih ustavnih določb, da bodo imeli starši pravico soodločanja, ali in v kolikšni meri bi se njihovi otroci učili o LGBTQ ideologiji? Nenazadnje, skozi celotno šolsko leto morajo starši podati več različnih soglasij in dosegajo dogovore na sestankih z ravnateljem in učitelji.