Podpisan je dogovor o razvoju Koroške

V petek je gospodarski minister Zdravko Počivalšek s predstavniki Koroške podpisal dogovor o razvoju regije. Ta zajema 22 projektov v skupni vrednosti 31 milijonov evrov, večino sredstev bodo črpali iz državnega in evropskega proračuna.

Svet Koroške regije je sicer že pred časom potrdil razvojne projekte, sedaj pa bodo lahko začeli s pripravo dokumentacije in črpanjem sredstev iz državnega in evropskega proračuna. Ena izmed obsežnih infrastrukturnih naložb, ki je prva po prioriteti med potrjenimi, je izgradnja kolesarskih povezav za trajnostno mobilnost regije. Gre za izgradnjo kolesarske povezave med Velenjem in Mislinjo, torej skozi Hudo luknjo, povezavo šolskega centra in industrijske cone Muta z občino in preostalimi okoliškimi naselji, kolesarsko povezava med Prevaljami in Mežico, Vuzenico in Muto, Dravogradom in Ravnami na Koroškem ter še nekaj drugih povezav.

Pomembne naložbe se bodo odvile tudi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Meže in vodooskrbe območja Mežiške in Mislinjske doline, kjer gre za gradnjo čistilne naprave in manjkajočih vodovodov. Med potrjenimi točkami sta tudi razvoj in opremljanje poslovnih con v vseh treh dolinah regije ter projektna dokumentacija za navezovalne ceste na 3. razvojno os.

V seznamu najpomembnejših projektov regije so ti opisani kot »projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije«. Njihova skupna vrednost znaša okoli 31 milijonov evrov, od tega bo 21 milijonov romalo iz dogovora za razvoj regij, ki ga financirata država in Evropska unija. 7 milijonov evrov bo prispevalo Ministrstvo RS za infrastrukturo, občine pa okoli 3 milijone evrov.