Po skupščini delničarjev Taba: razlog prodaje so razmere na trgu, skrb za prihodnost delovnih je mest odveč

Bogomir Auprih je po današnji skupščini delničarjev pojasnil, da gre pri morebitni prodaji oziroma partnerstvu z južnoafriško družbo Metair Investments za sledenje teženj globalnega trga. Če bo do prevzema prišlo, bo Metair zavezan za ohranitve delovnih mest, s tem tudi delovna mesta vodstva podjetja.

Delničarji so na današnji skupščini sprejeli vse predlagane sklepe. Med drugimi so sprejeli odločitev, da dela dobička iz leta 2017 ne bodo razdelili med lastnike podjetja, temveč ga bodo obdržali za rezerve. Zadržana sredstva bi v prihodnjih letih porabili za investicije in nadaljni razvoj podjetja, kar je za sledenje potrebam globalnega trga nujno.

Iz družbe Tab so že junija posredovali podatke, da gre za strateško povezovanje, ki bi podjetju omogočala boljšo prihodnost na področju razvoja podjetja in lažje soočanje s prihodnjimi izzivi na področju razvoja baterijskih tehnologij, kar je danes po skupščini potrdil direktor Bogomir Auprih. Metairov namen je uporaba Tabovega potenciala na področju raziskav in razvoja ter ohranitev in razvoj obstoječih proizvodnih lokacij. Tako je skrb za zaposlene odveč, ob dobronamernem prevzemu lahko kvečjemu pričakujemo povečanje števila zaposlenih. Prav tako Tab potrebuje dodaten kapital, da se bo lahko prilagajal na trgu, ki vedno bolj stremi k litij-ionskim baterijam.

Delničarji so potrdili tudi sklep, da umaknejo 9292 lastnih delnic, s čimer bodo zmanjšali osnovni kapital družbe – s tem ga bodo zmanjšali na 1,08 milijonov evrov. Zmanjševanje osnovnega kapitala je povezano z načrtovano prodajo podjetja južnoafriškem Metairu, vrednost prevzema pa je ocenjena na 300 milijonov evrov, kolikršna je približna tržna vrednost podjetja. Kot poroča STA je Auprih dodal, da je še vse v zraku in da obstaja tudi možnost, da Tab zaenkrat ostane brez strateškega partnerja.

JP