Obuja se Iniciativa HOČ`MO CESTO!

Ob gradbišču 3. razvojne osi v Jenini pri Slovenj Gradcu je danes potekala novinarska konferenca Iniciative HOČ`MO CESTO! Ta se iz statusa »opazovalke« prebuja iz nekdanje Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

 

 

Razlog za ponovno vzpostavitev iniciative je napočil prejšnji teden, ko je v Ljubljani po kar enem letu, potekala koordinacija za spremljanje gradnje 3. razvojne osi. Tam je bila napovedana novelacija časovnice izgradnje 3. razvojne osi zaradi zamikov, ki bodo pojasnjeni do decembra letos, so sporočili iz DARS, ki za državo gradi projekt 3. razvojne osi. Iniciativa HOČ`MO CESTO! z žalostjo ugotavlja, da so aktivnosti spremljanja projekta 3. razvojne osi v zadnjih dveh letih, ko je iniciativa najavila status »opazovalke«, potekale sicer naprej, vendar ne tako intenzivno. V preteklih obdobjih so srečanja koordinacij potekala tudi po 10-krat letno, na srečanjih pa je potekal tudi aktiven monitoring spremljanja časovnice projekta 3. razvojne osi.

Iniciativa HOČ`MO CESTO! je do konec leta napovedala, da bo oživela spontane aktivnosti, kar bila tudi sicer njihova značilnost v preteklem obdobju. Ker se občani z vprašanji po informacijah o 3. razvojni osi še vedno obračajo na iniciativo, bo ta vzpostavila prenovljen portal www.hocmocesto.si, kjer bodo javnosti na voljo vse razpoložljive informacije o projektu 3. razvojne osi. Poleg tega iniciativa pričakuje, da bo monitoring v obliki srečanj koordinacije potekal vsaj na vsake dva meseca. Zato bo Iniciativa HOČ`MO CESTO! pripravila tudi nov semafor za spremljanje novelirane časovnice realizacije 3. razvojne osi. Iniciativa bo do konca leta pripravila tudi omizje, na katerega bo povabila vse pristojne službe, da koroški javnosti predstavijo vse informacije v zvezi s potekom projekta 3. razvojne osi na Koroško.