Novo upanje za gradnjo čistilne naprave v Črni in na Prevaljah

Zadnjega dogovora o delitvi državnih in evropskih sredstev med koroškimi občinami, ki občinama Črni na Koroškem in Prevalje za izgradnjo čistilne naprave dodeljuje približno polovico manj sredstev od prvotnega dogovora, gospodarski minister ne bo podpisal. Včeraj je Svet Koroške regije potrdil nov predlog dogovora, ki omenjenima občinama dodeljuje za približno 30 odstotkov več sredstev.

Ministrstvo dogovora ne podpira

Na prvi seji Sveta Koroške regije pod vodstvom novega predsedujočega, radeljskega župana Alana Bukovnika, so sprejeli predlog dogovora o delitvi evropskih in državnih sredstev; ta bi se delila po številu prebivalcev. Dogovor pa ni bil po godu občinama Prevalje in Črna na Koroškem, ki imata namen s pomočjo teh sredstev izpeljati projekt gradnje čistilne naprave.

Na seji sveta sta črnjanska županja Romana Lesjak in prevaljski župan Matic Tasič dogovoru burno nasprotovala, saj bi po prvotnem dogovoru delitve sredstev morala prejeti 85 odstotkov sredstev za izgradnjo čistilne naprave, občini bi morali dodati samo 15 odstotkov lastnih sredstev. Po novem dogovoru, ki ga gospodarski minister Počivalšek ni podpisal, pa bi občini bili deležni le 40-odstotnega sofinanciranja – zagotoviti 60 odstotkov lastnih sredstev je za realizacijo projekta po mnenju Lesjakove in Tasiča prevelik zalogaj.

Regija išče nove rešitve

Tudi predstavniki pristojnega ministrstva so se udeležili omenjene seje in so prisotne opozorili, da je povsem možen tudi scenarij, pri katerem minister sprejetega predloga dogovora ne podpiše. In ravno to se je zgodilo. Tako je včeraj Svet Koroške regije na dopisni seji potrdil nov predlog k prvotnem dogovoru, ki bo Prevaljam in Črni na Koroškem povečal sofinanciranje pri izgradnji čistilne naprave.

Kot je Alan Bukovnik zapisal v izjavi za javnost, so s včerajšnjo sejo potrdili sofinanciranje omenjenih čistilnih naprav v višini 70 odstotkov. Na zadnji seji so potrdili 40 odstotkov, preostanek do 70 odstotkov pa bodo že potrjena sredstva prispevale preostale koroške občine po deležih glede na število prebivalcev. Občine do 3000 prebivalcev bodo prispevale 2,5 odstotka sredstev, občine med 3000 in 5000 prebivalcev 4 odstotke, občine med 5000 in 10000 prebivalcev 6,5 odstotka, občine nad 10000 prebivalcev 10 odstotkov in občina nad 15000 prebivalcev, to je Občina Slovenj Gradec, pa preostanek sredstev.

Bukovnik v izjavi dodaja še, da bodo občine, ki ne bodo imele dovolj projektov, da bi porabile z dogovorom dodeljena sredstva, sredstva namenila projektom občinam, ki so s sprejeto delitvijo sredstev po številu prebivalcev izgubile največ.

JP