Na državnih cestah trenutno 221 projektov, od tega devet na Koroškem

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo seznam projektov v fazi gradnje in v fazi javnih naročil na državnem cestnem omrežju. Teh je skupno 221, od tega devet na Koroškem.

Iz seznama projektov na državnem cestnem omrežju, ki so v fazi gradnje ali v fazi javnih naročil, je razvidno, da je trenutno na Koroškem v gradnji pet projektov, za štiri pa potekajo javna naročila.

Med večje projekte v gradnji spada rekonstrukcija regionalne ceste Mežica – Črna. Projekt, ki ga vodi Direkcija za infrastrukturo RS, v dolžini 5.850 metrov, je razdeljen v tri etape, in sicer od Črne na Koroškem do Žerjava, ureditev ceste skozi Žerjav in od Žerjava do Mežice. Rekonstruiranih bo torej skoraj šest kilometrov vozišča, saniranih šest premostitvenih objektov, zgrajenih dva kilometra opornih in podpornih konstrukcij in urejena ceste skozi naselje Žerjav. Vzporedno pa se načrtuje tudi vodenje kolesarske povezave na tem odseku, sporočajo iz Direkcije za infrastrukturo. Investicija, ki jo izvajata podjetja Slemenšek in Kostmann, bo direkcijo stala 5,2 milijona evrov, Črno na Koroškem pa slabih 100 tisoč evrov.

Pomembna pridobitev bo tudi gradnja krožišča na Koroški cesti pri Lidlu v Radljah ob Dravi. V nepreglednem križišču je prišlo že do več hudih prometnih nesreč, edino smiselno rešitev pa občina in Direkcija za infrastrukturo RS vidita v krožišču. Projektna dokumentacija za gradnjo je že končana, krožišče je izrisano in potrjeno, s tem pa je vse pripravljeno na samo gradnjo.

Kar trije projekti pa so odprti na trasi Dravske kolesarske poti. Na Muti trenutno poteka gradnja kolesarske poti ob regionalni cesti, v fazi javnega naročila pa je gradnja podvoza za kolesarje. Poleg tega se obeta tudi gradnja 1. faze kolesarske poti med Zgornjo Vižingo in Vodnim parkom Radlje ob Dravi.

V fazi gradnje je sta še projekta nadomestnega mostu čez Mežo v Koprivni in modernizacija regionalne ceste Solčava-Podolševa-Sleme, v fazi javnih naročil pa deviacija ceste Slovenj Gradec – Pungart pri kmetiji Rotovnik in rekonstrukcija regionalne ceste Ribnica – Brezno.

NK