Mladi farmacevtski tehniki bodo morali zaposlitev iskati izven regije

Na ravenski gimnaziji so na pobudo Leka s šolskim letom 2018/19 uvedli celo program farmacevtskega tehnika, ki bi poskrbel, da ob širitvi proizvodnje ne bi manjkalo ustreznega kadra. Širitve proizvodnje na Prevaljah ne bo, mladi farmacevtski tehniki bodo morali zaposlitev iskati najverjetneje izven regije.

Včeraj so iz Leka sporočili, da proizvodnje v novi tovarni na Prevaljah ne bo. Novartis naj bi preučil vse možnosti, da bi uresničili načrtovano širitev, a se je očitno izkazalo, da se jim širitev ne izplača. »Zato smo se odločili, da ne nadaljujemo z naložbo v razširitev proizvodnih zmogljivosti na Prevaljah in bomo vrnili prejeto državno spodbudo, skupaj s pripadajočimi obrestmi,« so včeraj sporočili iz Leka.

Na ravenski gimnaziji so na pobudo Leka s šolskim letom 2018/19 uvedli možnost vpisa v nov štiriletni srednješolski program farmacevtski tehnik. Mladim Korošcem so želeli ponudili možnost, da svoje znanje uporabljajo na Koroškem in ne v drugih slovenskih regijah, kjer so zaposlitvene možnosti mnogo boljše. »Če želimo, da mladi ostanejo v regiji, jim je treba zagotoviti tudi varno in stimulativno zaposlitev. Dolgoročna strategija zaposlovanja in zagotavljanja kadrov predvideva pravočasen razvoj novih iskalcev zaposlitev,« so takrat dejali na Leku. A kot kaže, novih delovnih mest v prevaljskem obratu ne bo, dobrih 30 bodočih farmacevtskih tehnikov pa bo moralo zaposlitev iskati najverjetneje izven regije – edina možnost delo v farmaciji na Koroškem je v obstoječem Lekovem obratu v lekarnah.

Z zagonom novega obrata v letu 2020 se je govorilo tudi o 140 novih delovnih mestih. »Gre predvsem za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo s poudarkom na zaposlovanju kadrov iz lokalnega okolja. Lokacija Prevalje že danes zaposluje predvsem prebivalce iz lokalnega okolja, kjer je brezposelnost sicer zelo pereč problem. Več kot 90 odstotkov zaposlenih na lokaciji Prevalje prihaja iz občin Mežiške in Zgornje Dravske doline,« so dejali lani. Pred časom se je govorilo tudi o scenariju, da želi Novartis zaradi hude azijske konkurence in nizkih cen generičnih zdravil na globalnih trgih prodati Sandoz. Zaradi takšne poteze Švicarjev bi lahko zaposleni na prevaljski lokaciji ostali brez službe – teh je kar 250. Glede zaprtja celotne proizvodnje na Prevaljah pa smo včeraj iz Leka prejeli precej nejasen odgovor: »V okviru svoje globalne strategije Novartis nenehno proučuje vse proizvodne lokacije po svetu. Želi namreč zagotoviti, da bo imel tudi v prihodnje ustrezne proizvodne zmogljivosti, s katerimi bo lahko zadostil tržnim potrebam in podpiral svoj nabor izdelkov v razvoju. Na podlagi spremenjenih tržnih razmer je že leta 2016 začel s preoblikovanjem svoje proizvodne mreže, kjer vsaka lokacija išče lastno pot za prihodnost,« so odgovorili za portal e-Koroška.

K novi Lekovi proizvodnji je prispevala tudi država. Vlada Mira Cerarja je namreč za novo Lekovo tovarno Novartisu namenila sedem milijonov evrov, ki pa jih bo država dobila vrnjene z obrestmi.

NK