Milijonskim terjatvam ni videti konca

Kot kurje črevo se vlečejo postopki poplačila dolgov upnikom koroškega gradbenega velikana Kograd IGEM, prva prisilna poravnava se je začela že leta 2012. Danes upniki še vedno čakajo na denar, Kograd pa v prvem polletju posluje z izgubo.

Že dolga leta v milijonskih dolgovih

Zgodbi finančnih težav koroškega gradbinca Kograd IGEM ni in ni videti konca. Velike, milijonske izgube so podjetje pahnile v težave z upniki, Kograd IGEM je tako že v drugi prisilni poravnavi. Prva prisilna poravnava se je začela leta 2012, terjatve je prijavilo 226 upnikov, skupna višina terjatev pa je znašala vrtoglavih 18,2 milijona evrov. Finančne težave podjetja so se kazale tudi v nerednih plačah, ki so večkrat zamujale, delavci so napovedali celo stavko. Sledila so seveda odpuščanja, na desetine zaposlenih je pristalo na cesti. Razlog za težave pa naj bi bil močan upad gradbenih investicij v času krize po letu 2008.

Po pravnomočno končani prvi prisilni poravnavi leta 2014 je Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu leta 2015 sprejelo sklep o ponovni prisilni poravnavi nad največjim koroškim gradbincem, predlog pa sta vložili podjetji Nova Ljubljanska banka in Družba za upravljanje terjatev bank. Ob pričetku ponovne prisilne poravnave je podjetje upnikom dolgovalo nekoliko manj kot devet milijonov evrov, od tega približno 3,6 NLB-ju in okrog milijon evrov DUTB-ju.

Še vedno poslovanje z izgubo

»Vodstvo podjetja intenzivno dela na racionalizaciji stroškov, na izterjavi in zagotavljanju likvidnosti, kot tudi na povečanju produktivnosti,« so zapisali v Poročilu o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja. V prvem polletju je družba ustvarila 3.742.384,00 evrov prihodkov, ustvarili pa so tudi 33.370 evrov izgube. Kot navajajo v poročilu, je bila izguba, ki je nastala v prvih treh mesecih letošnjega leta, pričakovana, ker je poslovanje podjetja sezonskega značaja. V poznejših mesecih pa je podjetje že poslovalo z dobičkom.

Kograd ima za poplačilo terjatev do upnikov pet let časa, odštevati pa se je začelo s pravnomočnostjo sklepa o ponovni prisilni poravnavi, to je leta 2015. Kograd ima torej še dobri dve leti časa, da poravna svoje dolgove.

NK