Koratur včeraj, danes in nikoli več

S prvim junijem koroška družba avtobusnih prevozov Koratur, d.d., ne obstaja več. S pripojitvijo k matični družbi Izletnik Celje, d.o.o., je postala poslovna enota celjskega podjetja.

Izletnik Celje širi svoje delovanje izven Savinjsko-šaleške regije

Celjsko avtobusno podjetje Izletnik Celje, d.o.o., z Obvestilom o pripojitvi družbe Koratur, d.d., Prevalje k družbi Izletnik Celje, d.o.o., je javnost obvestilo, da s prvim junijem blagovna znamka Koratur, kot smo jo na Koroškem poznali več kot pol stoletja, ne obstaja več. Tako je Koratur pred dnevi postal poslovna enota celjskega Izletnika, uporabniki pa sprememb v kakovosti storitev naj ne bi občutili. V obvestilu so pojasnili, zakaj je temu tako, in da bo pripojitev prinesla zgolj pozitivne posledice.

»Namen pripojitve hčerinske družbe so zmanjšanje tveganj, ki negativno vplivajo na poslovanje družbe, okrepitev konkurenčnih prednosti poslovanja pod eno družbo ter poenostavljen sistem odločanja in upravljanja. Poslovanje pod skupno družbo bo omogočilo optimizacijo poslovanja in boljši nadaljnji razvoj družbe.« Vir: Obvestilo o pripojitvi družbe Koratur, d.d., Prevalje k družbi Izletnik Celje, d.o.o.

Sporočajo, da se pogodbene zaveze med poslovnimi partnerji zaradi spremembe v lastniški strukturi ne bodo spremenile, in da se pogodbe iz nekdanjega Koraturja prenesejo na podjetje Izletnik Celje.

Izletnik Celje po transformaciji Koraturja v poslovno enoto zaposluje 385 ljudi, razpolaga pa z več kot 280 vozili. Tako je Izletnik razširil svoje poslovanje še po celotni Koroški. Pred tem so razpolagali s poslovnimi enotami po celotni Savinjsko-šaleški regiji ter delovali v 25 različnih občinah.

Koratur je imel bogato zgodovino in pestre zadnje dni obstoja

Hitra širitev Leka in rušenje nepremičnin na novem zemljišču je že skoraj popolnoma izbrisala dokaze o obstoju koroškega avtobusnega in turističnega podjetja na Prevaljah. Nekaj stavb še čaka na rušenje, ob Petrolu, novem Lekovem sosedu, še plapolajo Koraturjeve zastave. Edina možnost, da Lek na Prevaljah širi svojo proizvodnjo, je bila, da se mu Koratur umakne. Širitev namreč na eni strani ovira reka Meža, na drugi regionalna cesta, na tretji pa prevaljsko naselje Perzonale.

Koratur si je že pred prodajo zemljišča na Prevaljah zagotovil novo; od propadlega Preventa so na dražbi kupili zemljišče v Pamečah v velikosti prek deset tisoč kvadratnih metrov. Javnosti takrat poteze Leka in Koraturja še niso bile znane, šele ko je Lek dobil zeleno luč za širitev s strani Novartisa, so se stvari bolj razjasnile: Lek se širi na ozemlje Koraturja, Koratur pa se seli v Pameče.

Zgodba koroškega avtobusnega podjetja sega v leto 1947, ko so v okviru Rudnika Mežica ustanovili poseben obrat, ki je rudarjem nudil prevoz na delo iz preostalih koroških krajev v obrate Rudnika Mežica. Pozneje se je transportnim storitvam za zaposlene pridružila še Železarna Ravne. Tako je nekdanji Koratur pred desetletji deloval kot prevoznik delavcev v dva največja koroška zaposlovalca. Preden se je leta 1988 Koratur preoblikoval v samostojno delniško družbo, sta bila lastnika koroškega avtobusnega podjetja še SAP Viator in Integral, danes pa je njegova zgodba končana.

JP