(KOMENTAR) Brez Koroške ni Slovenije

Risanje regionalnih zemljevidov je priljubljen konjiček mnogih političnih elit. Ustava predvideva členitev Slovenije tudi na regije oziroma pokrajine, zato je seveda nujno, da se po treh desetletjih od sprejetja slovenske ustave lotimo tudi druge stopnje lokalne samouprave. In sedaj smo spet na točki, ko se je odprla razprava o pokrajinah, vznikla je sicer v Državnem svetu RS  in se širi do posvetovanj pri predsedniku Borutu Pahorju, ni pa še prišla na klopi poslancev slovenskega parlamenta. Za Korošce pa ta členitev spet prinaša razočaranje, čeprav se risanje zemljevidov verjetno še ni končano in se lahko pojavi še kakšno presenečenje. Običajno še kakšna slabša rešitev.

Koroško pokrajino so namreč snovalci v zadnjem predlogu začrtali skupaj s Šaleško regijo in ponovno se vidi, da so ta zemljevid sestavljali neki uradniki in kvazi strokovnjaki, ki so za osnovo vzeli golo preštevanje ljudi, nimajo pa pojma o zgodovinskih okoliščinah, identiteti, geografski posebnosti, obmejnemu značaju, narodni zavesti…  Ali pa jim je vse to poznano, pa so se temu namenoma izognili.

Koroška mora ostati Koroška, vsakršno njeno priključevanje ali združevanje z drugimi regijami je nasilje nad Koroško. Koroško je treba gledati kot eno od tradicionalnih zgodovinskih slovenskih dežel, ki se je skozi zgodovino sicer spreminjala, predvsem zaradi koroškega plebiscita, tega žalostnega poglavja v slovenski zgodovini. Tako je danes Koroška v slovenski državi znatno manjša kot je bila pred sto leti. V času bivše države Jugoslavije se je Koroška sicer nekoliko razširila v tako imenovano koroško regijo, ki je zajela še del Štajerske z Mislinjsko in Zgornjo Dravsko dolino.

Ravne na Koroškem so v času Jugoslavije zaradi dogovorov znotraj partijske elite izgubile primat središča Koroške. Poenostavljeno rečeno – dogovor je bil, da bo na Ravnah in v Mežiški dolini zaradi tradicionalne industrije, to je železarstva in rudarstva,  gospodarsko središče Koroške, Slovenj Gradec z Mislinjsko dolino pa bo center bančništva, kulture, zdravstva… Po tihem in ob spretnosti politikov iz Slovenj Gradca je ta občina v času samostojne države postala tudi ena od mestnih občin in Slovenj Gradec se je potihoma proglasil za glavno mesto Koroške. Zadnji predlog pokrajin sicer predvideva, da bi se pokrajinske institucije porazdelile med Slovenj Gradcem, Velenjem in Ravnami.

Korošcem v zadnjem času jemljejo podjetja. Lek počasi ukinja proizvodnjo, Petrol Energetiko so pred časom ukinili in ga priključili »materi« v Ljubljani, enako nameravajo s Stanovanjskim podjetjem Ravne, od novih investicij je Koroška dobila le nekakšno eksperimentalno tovarno za čiščenje zemlje s svincem. V zadnjih letih je zaradi centralizacije države ta regija izgubila množico uradov oziroma njihovih izpostav. Ukinjen je bil carinski urad Dravograd, dravograjska območna enota veterinarske uprave, policijska uprava Slovenj Gradec, uprava za obrambo Slovenj Gradec, organizacijska enota NLB za področje gospodarstva v Slovenj Gradcu, v Črni so zaprli banko, v Radljah ob Dravi urad uprave RS za javna plačila in še bi lahko naštevali. Ta ukinjanja niso pomenila nižanja strokov, to delo sedaj opravljajo drugod in drugi zaposleni. Ta ukinjanja so slabila Koroško kot potencialno samostojno pokrajino, da bi sedaj poleg števila prebivalcev lahko mahali še z argumenti, češ saj niti pomembnih pokrajinskih institucij ne premorete. Vse to je lokalna politika skupaj z župani doslej mirno “požegnala”. Ukinjanje institucij in slaba prometna infrastruktura so tudi med pomembnimi dejavniki, ki povzročajo odseljevanje mladih.  Ali bodo tudi ob predlaganem novem regijskem zemljevidu lokalni politiki pokleknili in sprejeli res vse, kar jim bodo vsilili v Ljubljani?

Koroška mora biti samostojna pokrajina z imenom Koroška. Bo majhna, kot so tudi majhne države po svetu in kot so tudi majhne občine v Sloveniji. 5000 prebivalcev kot pogoj za ustanovitev občine se je kršil na vsakem koraku. In zakaj bi se držali neke umetne meje potrebnih 100 tisoč prebivalcev za ustanovitev samostojne pokrajine?

Sporočilo Korošcev v Ljubljano mora biti jasno: Brez Koroške ni Slovenije.

Jon Petek