Katastrofalno stanje državnih cest na Koroškem

Januarski sneg je že tako slabe koroške ceste pustil še v slabšem stanju. Kljub večji medijski pozornosti o stanju naših cest pa se država še vedno ne zgane kaj dosti. Z ministrstva za infrastrukturo so nam poslali podatke o tem, kaj in koliko se je v koroške ceste vlagalo v zadnjih petih letih, in koliko se še bo do leta 2019. Številke pa niso preveč vzpodbudne.

Zima je na Koroških cestah pustila katastrofalne posledice. Že tako slaba cestna infrastruktura je po odjugi na nekaterih odsekih popolnoma propadla. Na družabnih  omrežjih pa je zaokrožil posnetek, kako vzdrževalci cest te poškodbe dejansko »vzdržujejo«. Te primitivne metode vzdrževanja, ko so cestarji luknjo zakrpali z lopato in malo pohodili asfalt, so predvajali tudi vodilni slovenski mediji, država pa se kljub temu še ne zgane.

Korošci plačajo več, kot pa dobijo

Od leta 2012 pa do danes je bilo za vsa zimska in letna dela rednega vzdrževanja namenjenih 11,4 milijona evrov. Več kot 35.000 registriranih avtomobilov na Koroškem je v državno blagajno v tem obdobju prineslo približno 15 milijonov evrov, če prištejemo še tovorna vozila, pa številka preseže celo 20 milijonov. Torej za skorajda polovico manj, kot Korošci z dajatvijo za ceste prispevamo v državno blagajno. Poleg tega pa so v tej številki zajete vse sanacije škode, ki so jo povzročile naravne katastrofe – spomnimo se samo poplav in žleda po celotni Koroški. Kljub izrednim razmeram država Koroški ni namenila niti toliko, kot so za boljše ceste plačali vozniki. V sklopu investicijskega vzdrževanja cest je država Koroški v zadnjih petih letih namenila 2.250.820,00 evrov, to je zgolj 450.164,00 evrov letno, kar je za stanje na koroških cestah nesprejemljivo malo. Že iz tabele lahko razberemo, da ni bilo obnovljenih niti 10 kilometrov cest.

V tabeli je seznam cest in odsekov, za katere je Direkcija RS za infrastrukturo v letih med 2012 in 2017 v sklopu investicijskega vzdrževanja državnih cest na Koroškem namenila 2.250.820,00 EUR.

10-milijonska rekonstrukcija propadle ceste od Mežice do Črne

Do leta 2019 pa lahko sicer pričakujemo nekaj večja vlaganja kot do sedaj, vendar so glede na to, v kakšnem stanju so ceste danes, številke še vedno prenizke. Ocenjena vrednost vseh preplastitev do leta 2019 je slabe tri milijone evrov za skupaj 11 kilometrov cest. V načrtu pa je tudi rekonstrukcija ceste na relaciji od Mežice do Črne na Koroškem. Propadla in zelo nevarna cesta, po kateri se dnevno prepelje več kot 1000 osebnih avtomobilov in več 100 tovornih vozil, naj bi končno dočakala prenovo. Vrednost rekonstrukcije skoraj šestkilometrskega odseka pa naj bi znašala 10 milijonov evrov.

Jon Petek