Kariera ali družina?

Ni razloga, da bi se morale ženske odločati med obema možnostma: izpolnjujočim poklicnim življenjem in družino. Navajam 10 razlogov, zakaj: od dolžine materinskega in starševska dopusta do višine nadomestila prek možnosti dela na daljavo.

Razlogi ZA družino in ZA kariero:

 

Pomoč staršem študentom 

Za mlade, študentske družine je v Sloveniji poskrbljeno, saj država staršem študentom zagotavlja pomoč prek  izplačila starševskega dodatka ter subvencij za bivanje in vrtec.

Študij v Sloveniji

Medtem ko vas v nekaterih državah EU dodiplomski študij lahko stane med nekaj sto (npr. Belgija, Francija, Italija) pa tudi do dva tisoč evrov (Nizozemska, Litva in Latvija), da Velike Britanije s šolninami do 9000 funtov za semester sploh ne omenjamo, pa se Slovenija uvršča v skupino evropskih držav, kjer za dodiplomske programe šolnine načeloma ne zaračunavajo. Tako v primeru starševstva finančne obremenitve naj ne bi bile primarni razlog za prenehanje študija.

Možnost študija v tujini

Tudi v več drugih evropskih državah dodiplomski študij ni plačljiv, denimo v Nemčiji in Grčiji, na Češkem, Danskem, Finskem, Madžarskem, Poljskem in Švedskem. S članstvom v EU je Slovenija pridobila polnopravno sodelovanje v programih izmenjav na področju izobraževanja v Evropski uniji. Prek programa Erasmus lahko slovenski študentje pod enakimi pogoji kakor domačini študirajo na evropskih univerzah.

Ureditev materinskega in očetovskega dopusta v Sloveniji

 

Slovenija je v svetovnem vrhu držav, ki staršem ob rojstvu otroka nudijo največ. Materinski dopust trenutno v Sloveniji traja 105 dni, denarno nadomestilo pa znaša 100 % osnove in navzgor ni omejeno. Nato eden od staršev nastopi starševski dopust.

Prijaznosti te ureditve se morda zavemo šele, če primerjamo to z ureditvijo npr. v Združenem kraljestvu, kjer dolžina materinskega dopusta znaša minimalno teden ali dva, oziroma s Španijo ali Portugalsko, kjer je dolg šest tednov. Evropske smernice sicer nalagajo minimalno dolžino materinskega dopusta 14 tednov, od tega 2 obvezna tedna.

Tudi očetom se omogoča, da že v zgodnji dobi sodelujejo pri skrbi za otroka. Trenutno so upravičeni do 30 dni očetovskega dopusta, nadomestilo pa znaša 100 % osnove in je navzgor omejeno na 2,5-kratnik vrednosti povprečne mesečne plače.

Ureditev starševskega dopusta

V Sloveniji so do starševskega dopusta so upravičeni tako matere kot očetje, in sicer trenutno v trajanju 130 dni za vsakega od staršev (skupaj 260 dni). Starševsko nadomestilo znaša 100 % osnove in je navzgor omejeno na 2,5-kratnik vrednosti povprečne mesečne plače.

Možnost dela na daljavo

Delo na daljavo ali delo od doma je s pandemijo Covid dobilo nov zagon. Že prej je v slovenski delovni zakonodaji obstajala možnost dela na daljavo, ki pa je sedaj poenostavljena. Delodajalec lahko med epidemijo o uvedbi dela na daljavo delovni inšpektorat obvesti elektronsko, prek sistema Spot. Ocenjujejo, da je v Sloveniji v letu 2021 od doma delalo okoli 10 odstotkov zaposlenih. V raziskavi priljubljenosti tovrstne oblike dela med spletnimi podjetji v ZDA so udeleženci kot največje prednosti dela od doma navedli večjo prožnost organizacije dela, ki jim je omogočala drugačen urnik in več interesnih dejavnosti v času, ko bi drugače delali ali potovali na delo. Cenili so možnost jutranjega sprehoda s psom ali rekreacije dopoldne, kosila s prijatelji ali popoldanskega druženja v domačem kraju. Skoraj tretjina jih je bila navdušena nad možnostjo dela z različnih lokacij, skoraj 15 % pa je zlasti pohvalilo čas za družino.

Možnost dela s skrajšanim delovnim časom, obenem pokriti prispevki do povprečja plače

 

Do dopolnjenega otrokovega 3. leta lahko delate s krajšim delovnim časom, obenem pa vam država do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač (enak izračun kot za materinsko nadomestilo), vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Tako delo s krajšim delovnim časom ne vpliva na višino pokojnine. Pravico do dela s krajšim delovnim časom lahko uveljavlja eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.

Ureditev vrtca

V Sloveniji je dostopnost vrtca res široka. To potrjuje število vključenih otrok v predšolsko varstvo, ki je nad 90 % v starostni skupini od 3 do 5 let. Pred nas se uvrščajo le Danska, Belgija, Italija in Portugalska. Država sofinancira delež od 10 do 77 % cene vrtca glede na višino dohodka staršev. Vrtec sicer nikakor ni poceni, kljub temu pa imate možnost zaprositi za subvencijo, ki se določa glede na višino dohodka družine v preteklem letu. Drugi otrok, ki je istočasno v vrtcu s sorojencem, ter vsi naslednji, vrtec obiskujejo brezplačno.

Nizka plačna vrzel med spoloma

V Sloveniji imamo eno najnižjih plačnih vrzeli med spoloma v EU, ki znaša manj kot 10 %, za nami so bili v letu 2019 le še Belgija, Italija, Romunija in Luksemburg.

Bivanje v bolnišnici z otrokom

V primeru bolezni otroka v starosti do 14 let in potrebe po bivanju v bolnišnici ali zdravilišču je eden od staršev upravičen do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Tako se zagotavlja, da zaradi odsotnosti z dela ne pride do izpada dohodka.

Avtor: Mojca Erjavec