‘Kar se pa dogaja pod to vlado, me pa niti ne preseneča’

V preteklih dneh je slabo voljo predvsem na Koroškem, pa tudi širše po Sloveniji sprožilo sporočilo ministrice Alenke Bratušek, da se gradnja tretjega dela tretje razvojne osi zamika. Ob tem se je oglasil tudi dr. Robert Rožič, bivši podpredsednik nadzornega sveta Darsa, ki je na facebooku objavil naslednje:
“Dokler sva bila člana nadzornega sveta (NS) Darsa dva KOROŠCA (do lanskega leta 2022  jaz kot podpredsednik nadzornega sveta in dr. Štefan Šumah kot član nadzornega sveta), sva redno skrbela, da je bil projekt tretja razvojna os in hitra cesta na Koroško v nadzor vključen na vsaki seji nadzornega sveta. Na vsaki seji nadzornega sveta smo imeli obvezno točko dnevnega reda obravnavanje projektov, kjer smo redno nadzorovali tudi aktivnosti izgradnje tretje razvojne osi in v sklopu tega hitro cesto na Koroško.
Nadzorni svet v prejšnji sestavi ni in ne bi dopustil nobenega popuščanja pri izgradnji hitre ceste na Koroško.
Kar se pa dogaja pod to vlado, me pa niti ne preseneča, saj so takšne levičarske vlade, kot jo imamo sedaj, povsod po svetu zagotovilo za nazadovanje in revščino. Projekt se bo podražil in terminski plani za izgradnjo se bodo podaljševali v nedogled, za kar ne bo nihče prevzel odgovornosti.
To je zelo slabo za gospodarski razvoj regije in dnevne delovne migracije njenih prebivalcev. In to je zelo slabo za vso Slovenijo! Ljudje se bodo morali pričeti zavedati, da so volitve za to, da se voli v državni zbor ljudi, ki jim je mar in so s svojim delom že pokazali dobre rezultate in ne ljudi, ki ‘rinejo’ tja izključno za svoje lastne interese. Žal.”
Dr. Robert Rožič uni. dipl. prav.